Al doende leert men

Terug naar kennisbank
  • Document code: V180
  • Jaar: 2018

Samenvatting

Mede op basis van wet- en regelgeving wordt in de Nederlandse wegtunnels regelmatig, op grote en kleine schaal, mono- en multidisciplinair geoefend. Daarnaast worden verbeterpunten van voorvallen opgetekend in evaluatierapporten. Deze handreiking biedt aanbevelingen en suggesties om collectief – tussen organisaties en over regiogrenzen heen – meer te leren van evaluaties.

Op basis van een analyse van beschikbare evaluaties, het oefen- en evaluatieproces alsmede de eigen ervaringen van de werkgroepleden (V180) zijn aanbevelingen geformuleerd om het gehele oefen- en evaluatiesysteem verder te optimaliseren. Het gaat niet altijd om kant-en-klare oplossingen, maar eerder om beginpunten die tot doel hebben een brede discussie en onderzoeksprojecten te starten en richting te geven aan verbeteringen in de organisatie, de werkwijze en de aanpak van tunnelincidenten en (evaluaties van) oefeningen.

De aanbevelingen zijn onder te verdelen in vier categorieën: organisatie, communicatie, regionaal en landelijk. Er wordt bijvoorbeeld aanbevolen om voor eenduidige terminologie te zorgen, laagdrempelige en regelmatige contactmomenten tussen betrokken partijen te organiseren en verantwoordelijken aan te wijzen voor de opvolging van leer- en verbeterpunten. Andere aanbevelingen zijn onder meer het uitwerken van een landelijke systematiek en het opzetten van één loket om informatie uit evaluaties te delen.

Deze handreiking is primair bedoeld voor alle direct bij het oefen- en evaluatieproces betrokken partijen, zoals tunnelbeheerders, veiligheidsbeambten, hoofden van bedien- en meldcentrales, hulpdiensten en toezichthoudende partijen. Organisaties kunnen de aanbevelingen en verbetersuggesties naar eigen vrijheid overnemen.

>> Zie ook de projectpagina