Data delen in de kabel-en-leidingbranche

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Van Ravesteijn et al.
  • Jaar: 2017

Samenvatting

Het is tegenwoordig vanzelfsprekend dat een gebouw is aangesloten op riolering, elektriciteit, water, telefoon en internet. Zodra één van deze systemen niet functioneert, levert dat maatschappelijke verontwaardiging op. Voor het kunnen blijven garanderen van die maatschappelijke functie geldt: goede informatie over de ondergrond en wat zich daarin bevindt, is essentieel.

Dit rapport laat zien wat data delen inhoudt voor het aanleggen, beheren en onderhouden van kabel- en leidinginfrastructuur. Er wordt achtergrondinformatie gegevens over het delen van data in het algemeen en in de kabel-en-leidingbranche in het bijzonder. Daarnaast gaat het rapport in op de voordelen van en belemmeringen voor data delen die in interviews ter sprake zijn gekomen