De toekomst is aangeboord

Terug naar kennisbank
  • Document code: COBALG
  • Auteur: Gert Jan Kleefmann
  • Jaar: 2005

Samenvatting

De afgelopen tien jaar is er meer kennis over de ondergrond vergaard dan in de tien decennia daarvoor. Boren van tunnels in de slappe, Nederlandse bodem was een onontgonnen terrein. Inmiddels zijn er meerdere boortunnels in gebruik of in aanleg. Mede dankzij het Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels. Deze publicatie geeft een overzicht van de bijzondere kennisontwikkeling in het GPB. De aanvankelijke leemte in kennis waarmee het GPB de strijd aan ging, was aanzienlijk en besloeg een groot aantal deelgebieden. Op de onderzoeksagenda stonden uiteenlopende thema┬┤s als boortechnologie, tunnelconstructie, gronddeformaties, het gebruik van de vriestechniek, trillingen en het gedrag van diepe bouwkuipen.