Eerste orde evaluatie GT analytisch _DL II__D

Terug naar kennisbank
  • Document code: K1W105AC
  • Auteur: P.P.T. Litjens, E.P. van Jaarsveld
  • Jaar: 1999

Samenvatting

Ten behoeve van de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel is destijds een grondonderzoek uitgevoerd. Dit rapport maakt deel uit van de eerste orde evaluatie voor de hoofdgroep ‘geotechniek’ en kan gezien worden als laatste evaluatierapport bij de onderzoeksvragen G-01 en G-02. In het rapport wordt een nabeschouwing gegeven van het uitgevoerde onderzoek. Op basis van de opgedane ervaringen worden de volgende conclusies en aanbevelingen gegeven: De opzet van het onderzoek is goed. De inzet van in-situ technieken voor de bepaling van stijfheids- en doorlatendheidseigenschappen van de ondergrond is zeer waardevol gebleken. Deze meeettechniek zou daarom in de toekomst vaker kunnen worden gebruikt. Bij de uitvoering van triaxiaalproeven zal bij toekomstige projecten meer gebruikt gemaakt kunnen worden van speciale compressie- en extensieproeven. Met name die laatste leveren veel informatie op. Met behulp van nieuwe technieken, (bijvoorbeeld schuifgolfseismiek) kan meer info worden verkregen.