Evaluatie Willemsspoortunnel

Terug naar kennisbank
  • Document code: FGR-008.CT.14.D
  • Auteur: Bureau Woestenenk
  • Jaar: 1994

Samenvatting

Bij de naderende afsluiting van de projectfase van het

project Willemsspoortunnel heeft de Voorzitter van de stuurgroep aan de Minister aangeboden de ervaringen van de afgelopen 10 jaar vast te doen leggen. In dit document vindt u een evaluatie van de Willemsspoortunnel.

Voor een goed begrip van het voortraject is het nodig gebleken om in hoofdstuk 2 een beeld te schetsen sinds 1979. De gebeurtenissen in het jaar 1983 zijn cruciaal voor het

project en worden daarom in een afzonderlijk hoofdstuk 3

behandeld. Daarna wordt in hoofdstuk 4 aandacht besteed aan

het tot stand komen van de drie-partijen-overeenkomst,

respectievelijk de aannemingsovereenkomst, in de periode van 1984 tot 1986. In hoofdstuk 5 zijn de ervaringen, opgedaan met de in 1987 gestarte uitvoering van deze overeenkomsten beschreven en geanalyseerd. Tenslotte worden conclusies en managementlessen samengevat in hoofdstuk 6.