Stand van zaken aandacht voor Geo-engineering in het hoger onderwijs

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Geo-Impuls werkgroep 12
  • Jaar: 2014

Samenvatting

Dit rapport presenteert de bevindingen van de inventarisatie naar de aandacht voor geo-engineering binnen verschillende opleidingen in het hoger onderwijs.

Voor het onderzoek is gedefineerd welke onderwijsvormen (vakken/praktijk) gerelateerd zijn aan geo-engineering en vervolgens voor alle relevante opleidingen gekwantificeerd hoeveel tijd en studiepunten er aan geo-engineering worden besteed. Tevens is behandeld in welke vorm dit onderwijs en hoe relevant het vak is voor de huidige praktijk.

Op basis van de uitkomsten kan worden bepaald of de kennis en competenties van afgestudeerden goed genoeg aansluit bij de praktijk. Vervolgens wil Geo-Impuls, in samenwerking met KIVI Geotechniek, lesmateriaal ontwikkelen om geo-engineering en het Geo Impulsgedachtegoed (beter) in opleidingen te verankeren.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat driekwart van pas-afgestuurde ingenieurs tussen de 3 en 10 studiepunten aan geo-engineering in de opleiding heeft meegekregen, wat overeenkomt met 84 tot 280 uur totale tijdsbesteding door de student. Slechts 2,5% van de afgestudeerden heeft meer dan 20 studiepunten (560 uur) besteed aan geo-engineering.