Geo-engineers in het onderwijs

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Geo-Impuls
  • Jaar: 2014

Samenvatting

Om te bewerkstelligen dat het Geo-Impulsgedachtegoed een plaats krijgt binnen het onderwijs, heeft Geo-Impuls als eerste stap de huidige situatie in kaart gebracht: in hoeverre is er nu binnen opleidingen aandacht voor geo-engineering? Dit rapport presenteert de bevindingen van de werkgroep.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat driekwart van pas-afgestuurde ingenieurs tussen de 3 en 10 studiepunten aan geo-engineering in de opleiding heeft meegekregen, wat overeenkomt met 84 tot 280 uur totale tijdsbesteding door de student. Slechts 2,5% van de afgestudeerden heeft meer dan 20 studiepunten (560 uur) besteed aan geo-engineering.

Op basis van de uitkomsten kan worden bepaald of de kennis en competenties van afgestudeerden goed genoeg aansluit bij de praktijk. Vervolgens wil Geo-Impuls, in samenwerking met KIVI Geotechniek, lesmateriaal ontwikkelen om geo-engineering en het Geo-Impulsgedachtegoed (beter) in opleidingen te verankeren.