Handboek Tunnelbouw

Terug naar kennisbank
 • Auteur: COB
 • Jaar: 2019

Samenvatting

Het Handboek Tunnelbouw is een digitaal naslagwerk voor het ontwerpen en bouwen van weg- en railtunnels. Het doel van dit boek is ontwerpers en bouwers te ondersteunen bij hun werk door inzicht te bieden in de civiele aspecten van tunnelbouwprojecten en potentiƫle oplossingen te presenteren in de vorm van praktijkvoorbeelden (best practices). Zowel opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, ProRail, gemeenten) als opdrachtnemers (aannemers, ingenieursbureaus) hebben kennis ingebracht.

De inhoud is gebaseerd op SATO 2005, aangevuld met specifieke kennis van railtunnels. Daarnaast zijn ervaringen uit de periode 2005 tot heden verwerkt. Op basis van kennis van deskundigen is zo veel mogelijk de state-of-the-art van de tunnelbouw vastgelegd, waarbij herhaling van tekst uit andere beschikbare documenten is vermeden, tenzij het om niet vrij-verkrijgbare documenten gaat. Waar nodig en relevant wordt wel naar andere documenten verwezen.

Het Handboek Tunnelbouw is gemaakt door en voor de participanten van het COB en zal tevens door een permanente COB-commissie worden beheerd. Gebruikers kunnen input leveren aan deze commissie via de website. Het is de uitdrukkelijke wens van de samenstellers dat dit handboek daardoor een levend document zal zijn, dat op elk moment een zo goed mogelijke afspiegeling van de state-of-the-art laat zien.

Boortunnels komen in de huidige uitgave van dit handboek nog niet voor; het document beperkt zich tot cut-and-cover- en afzinktunnels.

Het Handboek Tunnelbouw bevat meer dan 600 artikelen. Deze zijn onder te verdelen in de volgende (hoofd)onderwerpen:

 • Introductie

  • Inleiding en leeswijzer
  • Afbakening en definities
  • Geometrische profielen
  • Uitvoeringsprincipes

 • Ontwerpaspecten

  • Eisen en beoordelingsaspecten
  • Ontwerpaspecten Definitieve constructie
  • Ontwerpaspecten Uitvoering

 • Objectdetaillering bouwfase

  • Uitvoeringsprincipes
  • Bouwputwanden
  • Horizontale bouwputbegrenzing
  • Folieconstructies
  • Funderingen

 • Objectdetaillering permanente constructies

  • Detaillering open en gesloten constructies
  • Specifieke detaillering voegen afgezonken tunnels
  • Specifieke detaillering gesloten constructies
  • Vloeistofafvoersystemen
  • Dienstgebouwen
  • Afbouw

 • Uitvoering

  • Inleiding
  • Voorbereidende werkzaamheden
  • OmgevingsbeĆÆnvloeding
  • Damwanden en combiwanden
  • Diepwanden
  • Damwanden afgehangen in cement-bentoniet wand
  • Stempelramen en ankers
  • Kunstmatige polderconstructie met folieconstructie
  • Droog en nat ontgraven
  • Bemalen
  • Fundering
  • Onderwaterbeton
  • Betonwerk
  • Betonkoeling