Levensduur Groene Harttunnel in verband met de verankering van de brandwerende bekleding

Terug naar kennisbank
  • Document code: 3.38-Invloed boorgaten vo
  • Auteur: dr R.B. Polder
  • Jaar: 2005

Samenvatting

In de Groene Harttunnel wordt een gespoten brandwerende bekleding (fedolite) aangebracht. Het wapeningsnet in de bekleding wordt met ingeboorde ankers bevestigd aan de betonnen segmenten. HSL-Zuid heeft aan TNO Bouw opdracht gegeven te onderzoeken of de duurzaamheid van de boortunnel voldoet aan de daaraan gestelde eisen.

Het onderzoek is ten eerste gericht op de vraag of binnen de gewenste levensduur van 100 jaar corrosie van wapening zou kunnen ontstaan door de aanwezigheid van boorgaten; vervolgens op welke termijn corrosie daadwerkelijke schade zou kunnen veroorzaken en tenslotte of die schade de integriteit van de gehele tunnel zou kunnen bedreigen.

Belasting met chloride uit het omringende grondwater bij de boorgaten aan de binnenkant van de tunnel is onwaarschijnlijk. Carbonatatie van het beton is daardoor maatgevend voor wapeningscorrosie.