Observational method for building pits in soft-soil conditions

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Inge de Wolf
  • Jaar: 2019

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek stelt een methodiek voor om observatiedata (damwandverplaatsingen) op een statistisch verantwoorde manier te verwerken via zogeheten Bayesiaanse updating.

De observational method is een werkaanpak waarbij een flexibel ontwerp- en constructieplan wordt opgesteld om tijdens de bouwfase te kunnen inspelen op monitoringsdata. Op deze manier kan het constructieve ontwerp worden geoptimaliseerd voor de omstandigheden ter plaatse, wat zowel vanuit veiligheids- als economisch oogpunt gunstig is. Het kwantificering van de veiligheid van het flexibele keerwandontwerp is echter lastig, waardoor de observational method nog weinig wordt toegepast voor bouwkuipen. Dit afstudeerwerk stelt een methodiek voor om observatiedata (damwandverplaatsingen) op een statistisch verantwoorde manier te verwerken via zogeheten Bayesiaanse updating.

De methodiek wordt gedemonstreerd aan de hand van reeds uitgevoerde diepe ontgravingen in Nederland. De methodiek brengt aan het licht welke beperkingen er zijn in de huidige ontwerpmethodiek en rekenmethoden, en biedt een andere perceptie op het belang van een integrale ontwerpmethodiek en het opstellen van een monitoringsplan.