Ondergronds Transport in Buizen, een integrale afweging

Terug naar kennisbank
  • Auteur: A. Th. Dullemond, K.H. Dekker
  • Jaar: 1998

Samenvatting

Aan de tweede kamer is een notitie toegezegd met de hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van Ondergrondse Transport en Buisleidingen. Deze notitie zal als een beleidsbrief begin 1998 aan de kamer worden aangeboden. Het voor u liggende rapport is een verslaglegging van een onderzoek naar de afweging van een aantal vervoersconcepten om de groeiende vervoersvraag op te kunnen vangen.