Publiek-private Samenwerking in Ondergronds Transport

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Werkgroep Financiering, IPOT
  • Jaar: 2000

Samenvatting

In het kader van het Interdepartementaal Project Ondergronds Transport en buisleidingen (IPOT) is aan de werkgroep Financiering gevraagd een advies uit te brengen over de mogelijkheden voor Publiek- Private Samenwerking (PPS) bij het realiseren van ondergronds transport. In deze nota heeft de werkgroep haar advies neergelegd.

Deze notitie is opgebouwd rond de beantwoording van de volgende vragen:

1. Waarom zou PPS in het algemeen kunnen bijdragen?

2. Kan PPS bijdragen aan totstandkomen van ondergronds transport?

3. Welke rollen spelen de partners?

4. Waar liggen kansen voor ondergronds transport?