Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Alfred Kersaan
  • Jaar: 2014

Samenvatting

Een presentatie over welke manieren van tunneldoseren worden gehanteerd in de Leidsche Rijntunnel A2 te Utrecht. De presentatie is gemaakt door Alfred Kersaan, operationeel verkeerskundige adviseur bij Rijkswaterstaat afdeling verkeer en watermanagement Midden Nederland.

De presentatie start met een omschrijving van de dimensies van de A2 en de Leidsche Rijntunnel, vervolgens worden uitgangspunten met betrekking tot veiligheid besproken, gevolgd door tabellen en grafieken welke numerieke gegevens tonen om de manieren van tunneldoseren te beoordelen.