SATO 5. Tunneldetails 7 – Fundering

Terug naar kennisbank
  • Document code: tcm21-37381
  • Auteur: Rijkswaterstaat
  • Jaar: 2005

Samenvatting

In SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp) heeft Rijkswaterstaat richtlijnen voor het ontwerp van tunnels bijeengebracht. Hoofdstuk 5 ‘Tunneldetails’ beschrijft technische oplossingen voor bepaalde onderdelen. Dit document, paragraaf 5.7, heeft betrekking op funderings- en wandconstructies van tunnels, aquaducten en verdiepte liggingen.

Omdat er zeer veel verschillende mogelijkheden zijn voor het maken van funderingen en wandconstructies, geeft dit hoofdstuk slechts een overzicht van de meest gebruikte constructies. Aan de orde komen bijvoorbeeld paalfunderingen, stempelconstructies, dam- en diepwanden en groutankers.