SATO 5. Tunneldetails 8 – Afzinkdetails

Terug naar kennisbank
  • Document code: tcm21-37390
  • Auteur: Rijkswaterstaat
  • Jaar: 2005

Samenvatting

In SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp) heeft Rijkswaterstaat richtlijnen voor het ontwerp van tunnels bijeengebracht. Hoofdstuk 5 ‘Tunneldetails’ beschrijft technische oplossingen voor bepaalde onderdelen. Dit document, paragraaf 5.8, beschrijft de hulpconstructies die nodig zijn voor het opdrijven, transporteren en afzinken van tunnelelementen en direct invloed hebben op het ontwerp van een tunnel. Er wordt onder meer gekeken naar het ballasten, tijdelijke fundaties, voegconstructies en afzinkconstructies. Ook het onderstromen wordt besproken.