SATO 7. Tunnelinstallaties

Terug naar kennisbank
  • Document code: tcm21-37396
  • Auteur: Rijkswaterstaat
  • Jaar: 2005

Samenvatting

In SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp) heeft Rijkswaterstaat richtlijnen voor het ontwerp van tunnels bijeengebracht. Hoofdstuk 7 ‘Tunnelinstallaties’ is een praktisch gerichte aanvulling (verfijning en toelichting) op de Veiligheidsrichtlijnen deel C (VRC), de richtlijn van het Steunpunt Tunnelveiligheid waaraan alle tunnelinstallaties en systemen moeten voldoen. Het SATO gaat onder meer in op:

– Energievoorziening

– Verlichting

– Drainage

– Ventilatie

– Verkeersinstallaties

– Brandblusinstallaties

– Communicatiesystemen

– Gebouwinstallaties

– Besturing, bediening en bewaking