Checklist energieverbruik tunnel

Terug naar kennisbank
  • Jaar: 2021

Samenvatting

De maatregelencatalogus Energiereductie in tunnels van het COB-netwerk beschrijft technieken en werkwijzen om het energieverbruik van een tunnel terug te dringen. Om te beoordelen welke maatregelen voor een specifieke tunnel interessant zijn om toe te passen, kan onderstaande checklist ingevuld worden: de vragen en antwoorden geven inzicht in het huidige verbruik van de tunnel, en laten zodoende zien waar (de meeste) ‘winst’ te behalen is. Daar waar reductie kansrijk lijkt, kan als vervolgstap meer in detail gekeken en gerekend worden voor het daadwerkelijk uitvoeren van acties.

Zie voor de maatregelencatalogus www.cob.nl/groeiboek/energiereductie