Slimme regie op de ondergrond

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Cramer et al.
  • Jaar: 2013

Samenvatting

Op bijeenkomsten van het COB-platform Ordening en Ondergrond bleek dat er zowel bij marktpartijen als overheden grote behoefte is aan (betere) regie op de ondergrond. Op basis van praktijkervaringen zijn daarom randvoorwaarden en aanbevelingen geformuleerd die samen met veel voorbeelden uit de praktijk deze handreiking vormen.

Door regie te voeren op ondergronds ruimtegebruik kunnen we veel problemen voorkomen. Noodzakelijke activiteiten blijven inpasbaar, burgers ondervinden geen onnodige hinder en de plannen van overheden en bedrijfsleven komen niet in de knel. De vooronderstelling dat alles met betrekking tot de ondergrond maakbaar is, gaat niet meer op: we moeten keuzes maken, liefst in een vroeg stadium. Hiermee ontstaan ook kansen op integrale oplossingen, die zeker in tijden met beperkte financiƫle middelen meer dan welkom zijn. De handreiking Slimme regie op de ondergrond onderstreept het belang van regie en biedt concrete handvatten voor degenen die regie willen gaan voeren.