Succesfactoren bij preventie graafschade

Terug naar kennisbank
  • Document code: GT-130071
  • Auteur: Van Norden
  • Jaar: 2013

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de succesfactoren die een rol spelen bij het voorkomen van graafschade bij grondroerders die goed scoren in het voorkomen van graafschade. Uit een onderzoek van het Kabel- en Leidingoverleg (KLO) is naar voren gekomen dat een aantal grondroerders, per branche waartoe ze behoren, bovengemiddeld goed scoren op het voorkomen van graafschades. Dat wil zeggen dat ze een relatief laag aantal graafschades hebben per gedane KLIC-melding. Het KLO heeft nu in kaart gebracht welke factoren bij deze bedrijven hierbij een rol spelen.

Gezien de beperkte omvang van het onderzoek kan niet gegarandeerd worden dat alle mogelijk succesfactoren zijn benoemd. De factoren zijn niet getoetst bij bedrijven die relatief slecht scoren in de preventie van graafschade. Ondanks bovengenoemde beperkingen, geven de interviews met succesvolle bedrijven inzicht in aspecten die meespelen in de preventie van graafschade. De succesfactoren dienen daarom vooral opgevat te worden als ‘Zo doen goed presterende bedrijven het’. De succesfactoren zijn geen absolute maatstaf maar een checklijst van goede punten waar andere bedrijven zich aan kunnen spiegelen.