Zichtbaar en onzichtbaar – De ruimte als één geheel

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Thijs Niemeijer
  • Jaar: 2016

Samenvatting

Afstudeeronderzoek naar de benodigde integrale samenwerking van alle stakeholders om ruimtelijke projecten haalbaar te maken.

De 3D-benadering wordt in het onderzoek kritisch bekeken, zowel de plus- als de minpunten worden aan de kaak gesteld. 3D betekent hierbij naast het meenemen van de ondergrond als belangrijke bepalende factor ook dat in alle richtingen samengewerkt zal moeten worden. De aanbevelingen uit de studie zijn direct toepasbaar in de praktijk. Het onderzoek laat zien dat we de ruimte op een andere manier moeten gaan bekijken dan we toe nu toe hebben gedaan.