Expert tunnelveiligheid gezocht voor het KPT

Voor het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) zoekt het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een expert op het gebied van tunneltechnische installaties/civiele bouw en tunnelveiligheid.

Over het KPT

Het KPT is een belangeloze en betrouwbare informatieverstrekker en kennismakelaar die zich bezighoudt met ontsluiting van feitelijke informatie over veiligheid van weg-, spoor-, tram- en metrotunnels. Het gaat hierbij om de beantwoording van generieke kennisvragen en niet om de levering van projectspecifiek advies dat via marktpartijen kan worden verkregen. Het KPT bestaat uit een coördinator en twee experts, ondersteund door een managementassistent en het bureau van het COB. Voor het toezicht op hoofdlijnen (programmatisch) is door het Ministerie van IenW een brede begeleidingscommissie uit het netwerk aangesteld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het KPT.

Binnen het KPT-team is een vacature voor de expertfunctie op het gebied van tunneltechnische installaties/civiele bouw. De aanstelling is voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging. De tijdsbesteding is gemiddeld een dag per week.

Functie-eisen

 • Ervaren expert op het gebied van TTI/Civiel, wordt door de sector ook als vakspecialist gezien.
 • Aantoonbare kennis van voor tunnelveiligheid relevante aanpalende expertisegebieden, zoals veiligheidsorganisatie, hulpverlening, taken bevoegd gezag en cybersecurity.
 • Aantoonbare kennis van de tunnelwetgeving, bouwbesluit en landelijke tunnelstandaard van Rijkswaterstaat en de achtergronden daarvan.
 • Relevante hands-on ervaring met het ontwerpen, bouwen, renoveren en onderhouden van tunnels.
 • Goed en breed netwerk in het expertisegebied.
 • Wordt in het netwerk gezien als iemand die zich onpartijdig en onafhankelijk kan opstellen.
 • Geen belangentegenstelling met de eigen organisatie.

Gevraagde vaardigheden

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Klant- en servicegericht.
 • Kan snel en goed tot een oordeel komen over de aard van vraag en antwoord.
 • Communicatief sterk; kan goed schriftelijk en mondeling formuleren.
 • Politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Bruggenbouwer, kan samenwerken met het COB en andere organisaties op het gebied van tunnels en tunnelveiligheid.

Procedure

 1. Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling tot uiterlijk 15 september 2020 schriftelijk kenbaar maken bij het KPT door middel van een korte motivatiebrief en een cv. U kunt deze sturen naar info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl.
 2. Het KPT-team maakt op basis van de motivatiebrieven en cv’s een eerste selectie uit de kandidaten, zij ontvangen een uitnodiging voor een gesprek. De niet-geselecteerde kandidaten krijgen bericht dat ze niet verder in de procedure worden meegenomen.
 3. De geselecteerde kandidaten voeren gesprekken met KPT-leden en de directeur van het COB.
 4. De uiteindelijke benoeming van een kandidaat gebeurt door de begeleidingscommissie op uiterlijk 1 november 2020.
 5. De datum van indiensttreding is uiterlijk 1 januari 2021.

In de periode tussen benoeming en 1 januari 2020 wordt het inwerken in gezamenlijk overleg vormgegeven.