In memoriam: Ab Schreuders

Op donderdag 7 april 2016 is Ab Schreuders, grondlegger van de Stichting A.M. Schreuders, op zesennegentigjarige leeftijd rustig ingeslapen. Zijn geest was tot het laatst vrijwel ongebroken, maar zijn lichaam bezweek. Met veel dankbaarheid en respect zal het COB aan Ab Schreuders blijven terugdenken.

Ab Schreuders (1919) was een icoon van het ondergronds bouwen in Nederland. Zijn lange carrière in de sector begon eind jaren vijftig in Rotterdam en Amsterdam. Hij bracht onder meer de vibropaal naar Nederland, een funderingspaal die nog steeds vaak gebruikt wordt. In 1962 was hij betrokken bij de oprichting van Fugro, waar hij vijftien jaar de functie van president-commissaris bekleedde. Na zijn pensionering kwam hij als adviseur terecht bij minister Smit-Kroes. Zij vroeg hem onder andere naar de plannen voor de Westerscheldetunnel te kijken.
>> Lees meer

In 1998 richtte Ab Schreuders de Stichting A.M. Schreuders op om vernieuwend ondergronds bouwen te stimuleren en te inspireren. Zo wilde hij een positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. De Stichting reikt hiertoe ieder jaar een vakprijs uit voor opvallende ideeën en prestaties. Het ene jaar is er een prijs voor organisaties, het andere jaar voor studenten.

Bevlogen

Het COB-netwerk zal niet alleen de vakkundigheid en expertise van Ab Schreuders gaan missen. Elk jaar weer toonde Ab een grote betrokkenheid bij de inzendingen voor ‘zijn’ prijs. Hij wilde altijd geïnformeerd worden over de projecten en onderzoeken die de jury van plan was te nomineren. Zijn toewijding aan het vakgebied is nooit afgenomen. Bovendien verliest de sector in hem een innemende persoonlijkheid. Het COB neemt dan ook met veel verdriet afscheid van Ab Schreuders.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Mocht u in contact willen komen met de familie, dan kunt u hiervoor terecht bij Ellen van Eijk: ellen.vaneijk@cob.nl / 085 4862 410.