Studenten gezocht voor kennisbankproject

Het COB gaat de kennisbank vernieuwen. Hiervoor zoeken we studenten die per 24 mei 2021 aan de slag willen met het nalopen van alle 2086 (!) items en het toevoegen van nieuwe documenten.

UPDATE 19 MEI 2021: Aanmelden niet meer mogelijk!

De inhoud van de COB-kennisbank is aan verbreding toe. Onder meer door de komst van het platform Geotechniek en de Basisregistratie ondergrond (BRO) is er vraag naar ‘nieuwe’ onderwerpen, zoals bodemonderzoek en grondwatermonitoring. Dat betekent niet alleen het toevoegen van extra kennisdocumenten, maar ook een herziening van de gehele structuur van de kennisbank, wat weer betekent dat alle huidige items daarop aangepast moeten worden. Dit wordt bewust handmatig gedaan, om ook gelijk de kwaliteit te verbeteren.

Wat we zoeken: nauwgezette en volhardende studenten die zeer bekwaam zijn in begrijpend lezen en minstens 24 uur per week beschikbaar zijn. De klus moet binnen 10 weken geklaard zijn, dus hoe meer uren je kunt werken, hoe beter.

Wat er moet gebeuren:

  • Op de kennisbank staan verschillende soorten items, zoals downloadbare pdf’s en hyperlinks naar externe kennisdocumenten of -websites. Al deze items zijn voorzien van metadata: een titel, datum, korte samenvatting, categorisering, trefwoorden, etc. Voor elk bestaand item in de kennisbank moet deze metadata worden gecontroleerd en waar nodig worden aangepast. In sommige gevallen is dat snel gebeurd, in andere gevallen zal het item (document, website, etc.) inhoudelijk bekeken en begrepen moeten worden om de metadata te corrigeren of toe te voegen. Een grove inschatting is dat een document gemiddeld 30 minuten kost; soms dus 5 minuten, maar ook wel eens 55 minuten.
  • Naast het corrigeren van de huidige kennisbankitems, moeten er ook nieuwe items worden toegevoegd. Momenteel loopt hiervoor een inventarisatie; dit zal een lijst opleveren met bijvoorbeeld hyperlinks naar documenten en naar webpagina’s waar documenten te vinden zijn. Voor elk item moet een ‘record’ aangemaakt worden met metadata. Ook hiervoor geldt dat het precies moet gebeuren en dat de tijdbesteding varieert.

Wat je nodig hebt:

  • Het is enorm belangrijk dat je secuur en consistent werkt. De kennisbank valt of staat met de metadata: als bijvoorbeeld categorieën of samenvattingen niet zorgvuldig worden ingevuld, zal de zoekfunctie slecht functioneren en kunnen gebruikers de kennis niet vinden.
  • Taalgevoel is ook essentieel. Je moet een kennisitem snel kunnen doorgronden én vervolgens goed kunnen omschrijven. Je moet de juiste trefwoorden kunnen selecteren of aanmaken en een samenvatting moet zowel inhoudelijk kloppen als taalkundig in orde zijn.
  • Je studierichting is niet erg van belang. Wellicht dat een civieltechnische student of een aankomend geotechnicus de kennisitems gemakkelijker zal snappen (en ook interessanter zal vinden), maar snel kunnen lezen en begrijpen is het belangrijkst.
  • Het aanmaken en corrigeren van de kennisbankitems gebeurt in het contentmanagementsysteem van onze website; dat wil zeggen in WordPress. Daar hoef je geen verstand van te hebben, we zullen uitleggen hoe dat werkt. Het betekent wel dat het allemaal online gebeurt, dus een stabiele en snelle internetverbinding is aan te raden.
  • Thuiswerken is zeker mogelijk. Er is ook ruimte bij ons in Delft op kantoor. Het COB is gehuisvest in de Bouwcampus op het terrein van de TU Delft.

Wat je ervoor terugkrijgt:

  • De vergoeding is 25 euro per uur excl. btw. Uiteraard is het wel de bedoeling dat je er een acceptabel werktempo op nahoudt.
  • Je verdiept je in zo’n beetje alle onderwerpen op het gebied van ondergronds bouwen. Een ‘gemakkelijke’ manier om het werkveld te leren kennen.
  • Je ziet allerlei organisaties en professionals voorbijkomen; handig voor een eventuele baan straks.