Vacature KPT: expert veiligheidsorganisatie/hulpverlening

Voor het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) zoekt het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een expert op het gebied van de veiligheidsorganisatie/hulpverlening. Het betreft hier een tijdelijke inzet op basis van een inhuurcontract tot 1 januari 2022. Reageren kan tot uiterlijk 31 maart 2021.

Het KPT is een belangeloze en betrouwbare informatieverstrekker en kennismakelaar die zich bezighoudt met ontsluiting van feitelijke informatie over veiligheid van weg-, spoor- tram- en metrotunnels. Het gaat hierbij om de beantwoording van generieke kennisvragen en niet om de levering van projectspecifiek advies die via marktpartijen kan worden verkregen. Het KPT bestaat uit een onafhankelijke en onpartijdige coördinator en twee experts, ondersteund door een managementassistent. Het KPT wordt gefaciliteerd door het COB. Voor het toezicht op hoofdlijnen (programmatisch) is door het ministerie van I&W een brede begeleidingscommissie uit het netwerk aangesteld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het KPT.

Binnen het KPT-team is een vacature voor de expertfunctie op het gebied van de veiligheidsorganisatie/hulpverlening.

Functie-eisen

 • Ervaren expert op het gebied van de veiligheidsorganisatie/hulpverlening en wordt door de sector ook als vakspecialist gezien.
 • Aantoonbare kennis van voor tunnelveiligheid relevante aanpalende expertisegebieden, zoals veiligheidsorganisatie, hulpverlening, taken bevoegd gezag en cybersecurity.
 • Aantoonbare kennis van de tunnelwetgeving, bouwbesluit en landelijke tunnelstandaard van RWS en de achtergronden daarvan.
 • Goed en breed netwerk in het expertisegebied.
 • Relevante hands-on ervaring met het ontwerpen, bouwen, renoveren en onderhouden van tunnels.
 • Wordt in het netwerk gezien als iemand die zich onpartijdig en onafhankelijk kan opstellen.
 • Geen belangentegenstelling met de eigen organisatie.

Vaardigheden

 • Relevante hands-on ervaring met het expertiseveld (niet alleen theoretisch).
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Klantfocus en servicegericht.
 • Kan snel en goed tot een oordeel komen over de aard van vraag en antwoord.
 • Communicatief; kan goed schriftelijk en mondeling formuleren.
 • Politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Bruggenbouwer, kan samenwerken met het COB en andere organisaties op het gebied van tunnels en tunnelveiligheid.
 • Ruime ervaring met multidisciplinaire planvorming (plannen en procedures) en OTO (opleiden, trainen en oefenen) en specifiek met betrekking tot de brandweer.

De aanstelling is tot het eind van dit kalenderjaar 2021. De tijdsbesteding is gemiddeld 8 uur per week, waarbij de activiteiten in de praktijk vaak over verschillende dagen verspreid liggen.

Procedure

 1. Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling tot uiterlijk 31 maart 2021 schriftelijk kenbaar maken bij het KPT door middel van een korte motivatiebrief en een cv.
 2. Het KPT-team maakt op basis van de motivatiebrieven en cv’s een eerste selectie uit de kandidaten voor een uitnodiging voor een gesprek. De niet geselecteerde kandidaten krijgen bericht dat ze niet verder in de procedure worden meegenomen.
 3. De geselecteerde kandidaten voeren gesprekken met KPT-leden en de eindkandidaat voert een gesprek met de directeur van het COB.
 4. De benoeming van de eindkandidaat gebeurt door de begeleidingscommissie op uiterlijk 15 april 2021.
 5. De gewenste datum van indiensttreding is 1 mei 2021.