Boren Victory Boogie Woogietunnel klaar

Na ongeveer vier maanden boren zijn beide buizen in de Rotterdamsebaan klaar. Tunnelboormachine Catharina-Amalia kwam op 10 januari 2019 voor de tweede keer aan op haar eindpunt in de Binckhorst.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd in Den Haag geproost op de veilige aankomst van de boorploegen. In de komende periode wordt het boorproces afgerond, de tunnelboormachine afgevoerd en gaat het werk verder met het afbouwen van de tunnel. Naar verwachting rijden op 1 juli 2020 de eerste auto’s door de tunnel.
>> Lees meer

Aankomst tunnelboormachine. (Foto: Frank Jansen, facebook.com/Rotterdamsebaan)

KJ-stalling vertraagd en duurder

De fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein in Den Haag gaat pas halverwege 2020 open. Bovendien wordt hij waarschijnlijk 3,5 miljoen euro duurder dan eerder gedacht. Dat schrijft wethouder Robert van Asten aan de gemeenteraad.

Oorspronkelijk zou de fietsenstalling in mei 2018 opengaan, maar het project wordt achtervolgd door tegenslagen. Zo is de aanbesteding van de ondergrondse verbinding tussen de fietsenstalling en de stationshal tweemaal mislukt. De nieuwste vertraging komt mede doordat de aannemer na aanvang van het werk zijn bouwmethode heeft moeten aanpassen. Daarnaast zijn ook in de gemeentelijke organisatie verbeteringen aan te wijzen, zo blijkt uit onderzoek dat de wethouder heeft laten uitvoeren.
>> Lees meer

Noord/Zuidlijn door naar Schiphol?

De gemeente Amsterdam is met een aantal partijen in gesprek over de verbetering van de verbinding met Schiphol, inclusief het verkennen van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. 

De Amsterdamse metrolijn is op 22 juli 2018 in gebruik genomen. Het zuidelijke eindstation is nu station Amsterdam Zuid. In het vorig jaar gesloten coalitieakkoord is de verbinding met Schiphol al opgenomen. Als lokale treinreizigers van de nieuwe metro gebruik gaan maken en het aantal stoptreinen hierdoor verminderd kan worden, komt ruimte vrij voor internationale hogesnelheidstreinen op het ondergrondse NS-station van de luchthaven.
>> Lees meer

Praktijkonderzoek Heinenoordtunnel

Eind 2018 is er in de Heinenoordtunnel extra onderzoek gedaan naar de onderhoudstoestand van de klemverbindingen van het Omegaprofiel in de meest kritische zone. Het rapport staat nu op de kennisbank.

Bij eerder onderzoek in de Heinenoordtunnel werd in alle voegen water aangetroffen dat van de weg afkomstig is. In een aantal gevallen werd corrosie op de klemlijsten en bouten van de klemverbinding waargenomen. Aan de hand van de nieuwe onderzoeksresultaten kan worden bepaald of, en zo ja welke, maatregelen noodzakelijk zijn en binnen welke termijn deze uitgevoerd moeten worden.
>> Naar het rapport op de kennisbank

Panorama Nederland

Het College van Rijksadviseurs (CvR) heeft in december 2018 het Panorama Nederland gelanceerd. In dit panorama geeft het CvR een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Panorama Nederland bestaat uit een fysiek panorama, waarbij de bezoeker zelf een blik kan werpen op een schoner, hechter en rijker Nederland, en een publicatie waarin de keuzes en principes om daar te komen worden toegelicht. Vier grote maatschappelijke opgaven met een ruimtelijke impact staan centraal: klimaatadaptatie, de hervorming van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de energietransitie.

De publicatie is online te downloaden. Daarnaast gaat het Panorama Nederland op tournee door het land. Van 7 tot 23 januari is het te zien in het stadhuis van Den Haag.
>> Meer informatie

Monument onder het IJ

De Amsterdamse IJ-tunnel bestond op 30 oktober 2018 vijftig jaar. Ter ere van dit jubileum verscheen het boek Een monument onder het IJ. 

Het boek vertelt de geschiedenis van de IJ-tunnel – die teruggaat tot het eerste plan voor een vaste oeververbinding uit 1893 – aan de hand van ontwerpen, rapporten, raadsbesluiten, ministeriële brieven, krantenverslagen, hoofdredactionele commentaren en ooggetuigenverslagen. Een verhaal van visionairs, ingenieurs en ondernemers die met de meest uiteenlopende plannen kwamen.

Het boek is te koop op een aantal plekken in Amsterdam.
>> Meer informatie

BIS symposium

Een middag speciaal voor alle huidige en potentiële gebruikers van het bodemkundig informatiesysteem.

Het bodemkundig informatiesystem (BIS) biedt overheden en bedrijven toegang tot bodemgegevens en scenario’s voor duurzaam bodem- en grondwatergebruik. Tijdens het symposium wordt onder meer aandacht besteed aan de actualisatie van de bodemkaart van Flevoland.

14 feb. 2019 • Wageningen University & Research • Meer informatie

Future urban mobility

Hoe creëren we slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd? Laat u tijdens het congres informeren en inspireren, en kom netwerken met ruim honderd eindbeslissers en beleidsmedewerkers uit de mobiliteitssector.

12 maart 2019 • Den Haag • Meer informatie

Nationaal Buisleidingen Platform

Op het Nationaal Buisleidingen Platform kunt u het gesprek aangaan met partijen uit de gehele markt, waaronder leidingeigenaren, grondroerders, gemeenten en ministeries.

Het Nationaal Buisleidingen Platform richt zich vooral op onderhoud, veiligheid en innovatie op het gebied van buisleidingen. Daarnaast loopt de energietransitie dit jaar als een rode draad door het programma. Wat is de rol van buisleidingen in de hele energietransitie en wie heeft de verantwoordelijkheid?

19-20 maart 2019 • Postillion Hotel Dordrecht • Meer informatie

Symposium Bodem Breed

Het symposium Bodem Breed wordt in 2019 in het voorjaar gehouden. Het netwerkevent voor en door bodem- en ondergrondprofessionals vindt plaats in Nijmegen.

Bodem Breed staat bekend om zijn verbindende en interactieve karakter. Bodem- en ondergrondprofessionals komen zelf met voorstellen voor onderwerpen. Er zijn zowel plenaire presentaties als parallelle sessies.

16 mei 2019 • Concertgebouw De Vereeniging, Nijmegen • Meer informatie