Nieuwe participanten

  • The Collective is gespecialiseerd in integraal ontwerpmanagement. Zij definiëren technische disciplines en integreren die in het proces.
  • De onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO werkt onder andere aan de instandhouding, reparatie en renovatie van tunnels.
  • ABB is onder meer specialist op het gebied van transmissie en distributie van elektriciteit, en procesen productieautomatisering.
  • Dutch Tunnel Engineering (DTE) is een ingenieursbureau voor geotechnische constructies, sleufloze technieken en kabels en leidingen.

Nieuwe COB-coördinatoren kabels en leidingen

Op de bijeenkomst van het platform Kabels en leidingen 6 december 2019 zijn twee nieuwe COB’ers voorgesteld. Rudi Zoet (GOconnectIT) wordt coördinator van het platform en Theo Ellenbroek (VolkerWessel Telecom) gaat de verbinding met projecten coördineren.

Rudi Zoet is na het afronden van zijn studie direct (en per toeval) de wereld van kabels en leidingen binnengerold, eerst als coördinator bij de provincie Zuid-Holland en later als specialist bij adviesbureau GOconnectIT. “In dit vakgebied komt mijn technisch-planologische en juridische achtergrond goed van pas! Door mijn betrokkenheid bij Common ground besefte ik wat een geweldig moment het is om een rol te krijgen binnen het platform: dat is hét vliegwiel voor ontwikkelingen en kennisuitwisseling. Samen met Theo wil ik de komende jaren interessante bijeenkomsten organiseren, waarbij vraagstukken samenhangend, interactief en op een prikkelende manier aan bod komen.”

Theo Ellenbroek zit al zo’n veertig jaar in het vak van ondergrondse infra. “De laatste jaren werk ik vooral aan  omgevingsmanagement naar de stakeholders. Hierbij streef ik naar een zo eenvoudig mogelijk werkproces dat gericht is  op samenwerken, verbeteren en innovatie, om voor nu, maar met name ook voor de volgende generaties, de noodzakelijke voorzieningen veilig en zonder veel onderbrekingen te realiseren. Binnen het COB ga ik mij samen met het team richten op samenwerking tussen de verschillende ketenpartners, het ondersteunen van het platform en het vormgeven van het kennisprogramma van Common ground.”

Twee gloednieuwe groeiboeken

In krap een jaar tijd hebben experts uit het COB-netwerk twee complete groeiboeken geproduceerd. De een gaat in op hinderarm renoveren, de ander op digitaal aantonen.

Hinderarm renoveren en Digitaal aantonen zijn twee projecten in het COB-tunnelprogramma. Ze zijn nauw verwant aan elkaar: een tunnelrenovatie zal sneller en soepeler verlopen als digitale middelen ingezet worden voor het verifiëren en valideren (aantonen) van het veilig functioneren van de tunnel. Daarom zijn de negen werkgroepen  tegelijk gestart (de ‘Ren je rot’-sessie) en is er veel samengewerkt. Het resultaat  bestaat uit twee uitgebreide digitale naslagwerken.

>> Groeiboek Hinderarm renoveren
>> Groeiboek Digitaal aantonen

Europees congres op 27 november 2020

Na een succesvolle eerste editie in 2018, is er in 2020 weer een Europees tunnelcongres, en dit keer in Nederland! Beyond a tunnel vision is een belangrijke stap naar een Europees tunnelprogramma.

Beyond a tunnel vision zal plaatsvinden op vrijdag 27 november 2020 in de Fokker Terminal, Den Haag. Op het congres komen binnen- en buitenlandse experts op het gebied van tunnelrenovaties bij elkaar. Centraal staan het delen van concrete problemen en het leren van praktische oplossingen voor tunneleigenaren. Tot dinsdag 31 maart 2020 kunt u zich aanmelden als spreker. U wordt daarbij gevraagd de waarde van uw bijdrage voor tunneleigenaren te benoemen en uw onderwerp in te passen in de drie doelstellingen van het Europese tunnelnetwerk: 1) availability is key, 2) digitalisation is crucial en 3) adding value is a must. Daarnaast dient u de krachten te bundelen met een andere organisatie: elke presentatie moet een co-productie zijn.