In Toyota’s droomstad gaat zo veel mogelijk ondergronds

Toyota-president Akio Toyoda onthulde tijdens technologiebeurs CES2020 in Las Vegas zijn plan voor een toekomststad. Het transport van alle dagelijkse boodschappen en andere noodzakelijkheden gaat zoveel mogelijk ondergronds, liefst zelfrijdend en vanzelfsprekend elektrisch.

In Woven City, zoals de stad heet, zijn de wooncomplexen van hout, wekken ze energie op en worden ze met de slimste prefabtechnieken geproduceerd. Op straat krijgen mensen en dieren ruim baan. De start van de bouw staat gepland voor begin 2021. ”Maar eerst ontwerpen we een virtuele stad waarmee we als digital twin alles al zo goed mogelijk kunnen testen”, aldus de Toyota-topman.
>> Lees meer

Amsterdamse wegtunnels nachtjes dicht

De IJ-tunnel, Piet Heintunnel en Michiel de Ruijtertunnel zijn in 2020 meerdere malen ‘s nachts gesloten voor onderhoud.

Wie in Amsterdam een nachtelijke tunnelrit wil maken, moet even opletten. Op zondagavond gaat de IJ-tunnel geregeld om middernacht dicht. Maandagavond sluit de Michiel de Ruijtertunnel een aantal keer tot dinsdagochtend. In de nacht van dinsdag op woensdag is de Piet Heintunnel vaak aan de beurt. Voor de Michiel de Ruijtertunnel is daarnaast uitgebreider onderhoud nodig: naar verwachting gaat de tunnel van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 elke avond en nacht dicht voor het verkeer.
>> Lees meer

Bouwen aan de Blankenburgverbinding

Met man en macht wordt gewerkt aan het fundament voor de toeritten en het bouwdok van de Maasdeltatunnel. Zo’n vierduizend ankers moeten de grond in.

Liefst elf boorstellingen staan opgesteld om GEWI-ankers te zetten die de vloer van de toeritten naar de tunnelbuis  straks moeten verankeren. Eerst boort men met een holle buis tot de gewenste diepte. Een hulpkraan hangt vervolgens het anker erin. Bij het terugtrekken van de boorbuis wordt onder hoge druk een cementmengsel (grout) in de grond gepompt, wat het anker verankert met de omgeving.
>> Lees meer

Voortgangsrapportage tunnelprogramma

Maandag 20 december 2019 is de derde voortgangsrapportage van het COB-tunnelprogramma verstuurd naar betrokkenen en financiers. Het is een druk halfjaar geweest, waarin veel deliverables zijn afgerond.

2019 was het eerste volle jaar van het tunnelprogramma. Veel deliverables zijn inmiddels gereed; begin 2020 komen deze online. Twee zijn er nu al te bekijken (groeiboek Hinderarm renoveren en groeiboek Digitaal aantonen). Omdat het programma goed loopt, is er ook vooruitgekeken. Er zijn nieuwe projecten vormgegeven voor de start van de derde ontwikkellijn: de tunnel waardevol in zijn omgeving (kortweg: Waarde). Daarnaast is er een plan van aanpak gemaakt voor de ontwikkellijn Civiel tot 2030 en komt er een soortgelijk plan voor de ontwikkellijn Digitaal.
>> Bekijk de rapportage (pdf, 1 MB)

Naar de meest duurzame tunnel

Grote ambities over duurzaamheid worden lang niet altijd ook écht geïntegreerd. Bij de Rotterdamsebaan is dat wel gelukt. Deze publicatie beschrijft het proces.

Het is de projectorganisatie van de Rotterdamsebaan gelukt om de duurzaamheidsambitie specifiek te maken, mee te nemen in de aanbesteding en de maatregelen uit te voeren. Darinde Gijzel (COB/Arcadis) heeft dit proces geanalyseerd en uitgebreid beschreven. De publicatie start met enige achtergrondinformatie over het project de Rotterdamsebaan. Daarna worden de belangrijkste lessen behandeld; eerst in een kort overzicht, daarna uitgebreider per projectfase. Het boekje bevat ook reflecties van personen die nauw bij het bouw en/of onderzoeksproces betrokken waren.
>> Bekijk publicatie op de kennisbank

Symposium Bodem Breed

De 32e editie van het symposium ‘voor en door de bodemprofessional’ vindt op donderdag 9 april 2020 plaats in Zeist.

Het symposium Bodem Breed draait om het agenderen van nieuwe onderwerpen, kennis delen en vooral ook netwerken. Het programma wordt gevuld met bijdragen uit het netwerk. Dit jaar is er nadrukkelijk aandacht voor (inter)nationale en wetenschappelijke ontwikkelingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzaam bodembeheer van landbouwbodems.

9 april 2020 • Hotel Figi, Zeist • www.bodembreed.nl

Internationaal congres bodemdaling

In april 2020 vindt het tiende internationale symposium over bodemdaling plaats in Nederland.

Bodemdaling is een internationaal probleem en heeft effect op leefbaarheid en (economische) ontwikkeling voor miljoenen mensen over de hele wereld. Het is bijzonder dat dit congres in Nederland plaatsvindt, dat gebeurt slechts eens in de dertig jaar. Het Tenth international symposium on land subsidence (TISOLS) richt zich op het koppelen van hydrologische, geotechnische en geologische kennis aan beleid en sociaal aanvaardbare oplossingen voor bodemdaling.

20-24 april 2020 • Aula TU Delft • www.tisols2020.org

PAOTM-cursussen

• Geotechnische risico’s bij bouwprojecten
Een goed begrip van geotechniek is essentieel om risico’s en schades goed te kunnen beoordelen. In deze korte cursus leert u ook de basisbeginselen van grondmechanica en funderingstechniek. U leert de belangrijkste geotechnische problemen en risico’s herkennen en er adequaat op te reageren.
12 en 26 maart 2020, Vianen

• Damwandconstructies en bouwputten
Deze cursus geeft inzicht in de hoofdproblemen voor een verantwoord ontwerp van damwanden en bouwputten. U leert de juiste keuzen te maken ten aanzien van diverse technische aspecten en wordt ingeleid in de methodieken voor het kwantificeren van risico’s van verschillende oplossingen.
17, 18, 24 en 25 maart 2020, Delft