Doorprogrammering ontwikkellijn Digitaal

Het programma tot 2030 voor de ontwikkellijn Digitaal wordt op 28 januari 2021 gelanceerd. Vijf werkpakketten met in totaal zeventien projecten, waar u aan kunt meedoen.

Wat hebben we geleerd van het eerste tunnelprogramma, waar willen we staan in 2030 en hoe komen we daar? Deze vragen zijn samen met het netwerk beantwoord vanuit drie perspectieven: tunnelveiligheid, beheer en onderhoud, en technische ontwikkelingen. Tweeënzeventig (!) experts uit het COB-netwerk zijn in negen themagroepen aan de slag gegaan om de opgaven nader te beschouwen. Op basis van hun resultaten is het programma voor digitalisering opgesteld. Er zijn vijf werkpakketten met in totaal zeventien projecten, zie het schema hieronder.

Het eerste werkpakket richt zich op het ontwikkelen van basiskennis die voor alle andere projecten van belang is, zoals op het gebied van cultuur en kosten-baten (businesscase). Kern van het programma is het ‘digitaal groeimodel tunnels’ (DGT, werkpakket 2) waarbij in en bij de tunnels, samen met de tunnelbeheerders, de digitale ontwikkeling wordt vormgegeven. Werkpakketten 3, 4 en 5 omvatten projecten specifiek gericht op respectievelijk tunnelveiligheid, beheer en onderhoud, en techniek.
>> Lees meer

Tunneldag 2021

Als deze Onderbouwing op de mat valt, is de Tunneldag waarschijnlijk nét achter de rug. Het eerste grote COB-evenement van 2021 had een overvol programma.

Aanleiding voor de Tunneldag was de afronding van het eerste tunnelprogramma. Voor alle resultaten is een filmpje gemaakt waarin binnen 30 seconden een toelichting wordt gegeven. Dat is ook gedaan voor de nieuwe plannen, want het COB-netwerk gaat natuurlijk gewoon door, zie ook het berichtje hiernaast over de ontwikkellijn Digitaal.

Drie vernieuwde groeiboeken

In 2020 is er hard gewerkt aan het updaten en aanvullen van drie groeiboeken; de digitale naslagwerken over energiereductie, cybersecurity en renoveren.

De maatregelencatalogus Energiereductie in tunnels beschrijft, zoals de naam al aangeeft, manieren om het energieverbruik van een tunnel terug te dringen. De nieuwe versie is onder meer uitgebreid met maatregelen voor energiereductie tijdens de bouwfase, en wel vanuit ervaringen bij de Rotterdamsebaan.

Het groeiboek Cybersecurity tunnels is geactualiseerd en anders geordend om de toegankelijkheid te verbeteren. Daarnaast verwijst het boek naar twee nieuwe hulpmiddelen: een publicatie over cybersecurity in relatie tot tunnelveiligheid en een quickscan voor het ‘meten’ van de digitale weerbaarheid van een infraobject en -organisatie.

Voor het groeiboek Doordacht renoveren is de inhoud uit twee eerdere groeiboeken gecombineerd, opgefrist en aangevuld. Enerzijds worden er ‘harde’ (technische) oplossingen beschreven om hinderarm te renoveren, anderzijds wordt de ‘zachte kant’ (proces, organisatie, communicatie, etc.) belicht vanuit opgedane praktijkervaringen.

Nieuwe participanten

  • Delta Ground Mechanics heeft zich aangesloten bij het COB. Een welkome aanvulling voor het platform Geotechniek.
  • Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en heeft dus veel kennis van en ervaring met ondergrondse kabels en leidingen.
  • Powercast biedt producten zoals funderingen, trekputten en aansluitsets om de opgaven zoals de energietransitie het hoofd te bieden.
  • Infra Kompas richt zich op complexe, multidisciplinaire infra- en bouwprojecten. In hun team zit onder meer COB-coördinator Arjan Tromp.
  • Innocy is nieuw, maar toch ook weer niet: onder deze naam zijn NedMobiel en Profi cium samengegaan, twee trouwe participanten van het COB.