Minder hinder

Ondergronds ruimtegebruik levert bovengronds veelal rust en ruimte op – en dus minder hinder. Maar in de bouw- of renovatiefase komt er vaak juist hinder bij. In deze Onderbouwing ideeën om dat zoveel mogelijk te voorkomen.

De weg naar minder hinder is ingezet

Er is een vliegende start gemaakt met het verminderen van hinder bij tunnelprojecten. De ambities die vorig jaar werden uitgesproken in de langetermijnvisie op tunnels, hebben via het tunnelprogramma hun weg gevonden naar de praktijk.

Op ontdekkingsreis in het onbekende

In het Phoenix-project wordt onderzoek gedaan naar potentiële leidinginspecteurs van de toekomst: kunststofballen ter grootte van een pingpongbal, gevuld met microscopisch kleine sensoren.

Hinderbeperking door strakke, slimme logistiek in Utrecht

Het immense stadsvernieuwingsplan CU2030 is vol in uitvoering. Omdat er zoveel projecten, privaat en publiek, tegelijkertijd plaatsvinden, is een integrale visie op hinderbeperking essentieel.

Hoe is het met de meest duurzame tunnel van Europa?

Bij de Rotterdamsebaan springt de aandacht voor het voorkomen en beperken van omgevings- en milieuhinder eruit. De duurzaamheidsambities die eraan ten grondslag liggen, werden al in 2014 vastgesteld.

OAT geeft vrijheid

Ondergronds afvaltransport bevordert leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Dat concludeert een studie uitgevoerd in Rotterdam. Deze vorm van afvalinzameling blijkt vooral meest kansrijk bij hoge bebouwingsdichtheden.