Oostenrijkse tunnelexperts op bezoek

Op 17 en 18 april 2019 kwam Asfinag bij het COB op bezoek. De Oostenrijkse organisatie deelde haar ervaringen met het hinderarm renoveren van wegtunnels.

Bijna honderd professionals uit het COB-netwerk waren aanwezig bij de plenaire colleges en interactieve subsessies. Er werd onder meer kennis uitgewisseld op het gebied van veiligheid, planning, contractering, beheer en onderhoud. Enkele presentaties en behandelde onderwerpen vindt u terug op de website.
>> Lees meer

Karin de Haas nieuwe directeur van het COB

Als u een actieve deelnemer van het COB bent, dan heeft u het al meegekregen: per 1 april 2019 is Karin de Haas de nieuwe directeur.

Karin is al lange tijd werkzaam bij het COB. Ze is onder meer manager van het tunnelprogramma. “Er is vastgesteld dat het COB momenteel floreert, en dat Karin de Haas daar een belangrijk aandeel in heeft”, aldus het bestuur in het persbericht over haar aanstelling.
>> Lees het persbericht (pdf)

Uitvraag werkprogramma ‘Common ground’

Het COB zoekt teamleiders en experts om de uitkomsten van ‘Common ground voor ondergrondse infra’ te vertalen naar een werkprogramma.

Met de oplevering van het cahier Common ground voor ondergrondse infra is een mooie stap gezet door de vraagstukken voor de kabels-en-leidingenbrache in beeld te krijgen. Nu is het zaak een programma op te zetten dat zowel de dagelijkse praktijk verbetert als de langetermijnvraagstukken aanpakt. Daarvoor zoekt het COB teamleiders en experts die voor diverse invalshoeken een plan van aanpak maken met actiepunten voor de periode 2020-2024. De uitvraag is 7 mei jl. verstuurd.
>> Lees de uitvraag

Vijftien inzendingen voor Schreudersprijs 2019

Van olifantenverblijf tot marketingcampagne. De inzendingen voor de Schreudersprijs waren zelden zo gevarieerd als dit jaar!

Nu de meeste grote tunnelprojecten nog volop bezig zijn of juist pas zijn begonnen, hebben veel organisaties de kans gegrepen om hun kleinere, maar net zo bijzondere ondergrondse project in de schijnwerpers te zetten. De jury van Stichting A.M. Schreuders is verheugd dat het begrip ‘ondergrondse prestatie’ – waar de prijs voor bedoeld is – ruim is geïnterpreteerd. Begin september worden de genomineerden bekendgemaakt. Op 20 september 2019, tijdens het COB-congres, volgt de prijsuitreiking. De winnende organisaties ontvangen 25.000 euro en de eeuwige roem.
>> Bekijk de inzendingen

Ook met de experts van Asfinag werd er een klassenfoto gemaakt. (Foto: COB)

Tunnels op de Europese (onderzoeks)agenda

Ook dit keer was het COB aanwezig op het World Tunnel Congress. In Napels werd op 6 mei jl. met internationale experts van gedachten gewisseld over een Europese position paper over tunnels.

De beschikbaarheid van tunnels is van groot belang in Europa. Tunnels horen daarom op de prioriteitenlijst voor subsidieregelingen te staan. Om dat voor elkaar te krijgen, werkt het COB samen met internationale partners aan een position paper die de belangrijkste opgaven schetst. Tijdens de workshop in Napels is het concept besproken. Met de feedback wordt een definitieve paper opgesteld die in verschillende Europese verbanden ingebracht zal worden.
>> Meer over internationale activeiten