Ook fiets- en voetgangerstunnel onder de Maas uitgebreid aangepakt

Het College van B en W van Rotterdam heeft in maart 2019 besloten tot een uitgebreidere renovatie en restauratie van de fiets- en voetgangerstunnel (FVT) van de Maastunnel.

Na de zomer gaat de Maastunnel in Rotterdam naar verwachting weer geheel open voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers zullen vanaf dat moment juist moeten omrijden. Op 1 september 2019 sluit de FVT volledig voor zeven maanden. Het voetgangersgedeelte blijft nog vier maanden langer dicht. Door asbest en andere schadelijke stoffen (PCB’s) is het niet veilig om tegelijk in de tunnel te werken en te fietsen of lopen.
>> Lees meer

Renovatie Koningstunnel begonnen

De Koningstunnel in Den Haag is sinds 1 maart jl. dicht voor een grootscheepse renovatie. Als de tunnel na maximaal zeven maanden weer opengaat, voldoet hij aan de nieuwe eisen voor tunnelveiligheid.

De bestaande installaties in de Koningstunnel worden compleet vernieuwd en uitgebreid. Ook op de wegen die naar de tunnel leiden, worden installaties vernieuwd en geplaatst. Daarnaast krijgt de tunnel hittewerende bekleding en wordt er een nieuwe laag asfalt aangebracht. Het dienstgebouw onder het Prins Bernhardviaduct wordt groter gemaakt en vernieuwd.
>> Lees meer

Onderwaterfietsenstalling Amsterdam CS in aanbouw

Aan de centrumkant van Amsterdam CS is in april 2019 gestart met de bouw van een nieuwe ondergrondse fietsenstalling. Er worden zo’n zevenduizend plekken gecreëerd.

De fietsenstalling komt grotendeels onder water te liggen. De hoofdingang komt aan de Prins Hendrikkade, ter hoogte van de Martelaarsgracht. Door de diepe ligging blijft het water in de havenkom diep genoeg voor rondvaartboten en pleziervaartuigen. Vanuit de fietsenstalling komt er een rechtstreekse verbinding naar de metro. De bouw is onderdeel van het grootschalige project De Entree, waarmee het complete gebied aan de centrumkant van het station wordt vernieuwd.
>> Lees meer

Literatuurstudie tunnelbrandbestrijding

Ter voorbereiding op het opstellen van een landelijk handelingsperspectief voor het veilig en effectief bestrijden van branden in wegtunnels voerde het IFV een literatuurstudie uit.

De Nederlandse brandweer heeft nog geen wetenschappelijk onderbouwde landelijke richtlijnen voor de aanpak van tunnelbranden. In de literatuurstudie van het IFV (april 2019) is bekeken wat er op dit gebied in de wetenschappelijke literatuur bekend is. In samenwerking met bevelvoerders en officieren van dienst (OvD’s) vertalen de onderzoekers de wetenschappelijke kennis uit de studie en operationele ervaringen in enkele praktische handvatten. Het landelijke handelingsperspectief voor tunnelbrandbestrijding verschijnt nog voor de zomer.
>> Naar de publicatie

Basisinformatie over energie-infrastructuur

Om regio’s te ondersteunen bij het opstellen van een regionale energiestrategie (RES) heeft Netbeheer Nederland een document opgesteld met praktische informatie over de werking van gas- en elektriciteitsnetten.

Een RES beschrijft welke maatregelen nodig zijn om de afspraken uit het Klimaatakkoord te halen. Veranderingen in energienetten zijn daar onderdeel van. Kennis over energienetten helpt regio’s dan ook om slimme keuzes te maken. Het document van Netbeheer Nederland legt uit hoe de energienetten werken en hoe ze veranderen door de energietransitie. Daarnaast is voor elke RES-regio een kort overzicht gemaakt met regiospecifieke kengetallen en kaarten met de elektriciteits- en/of gasnetten.
>> Naar de publicatie

GeoWeek

Tijdens de GeoWeek van 2 t/m 7 juni 2019 kunnen leerlingen van 10 tot 15 jaar ontdekken wat de toekomstmogelijkheden op het gebied van geotechniek zijn. Bedrijven uit de geosector zetten allerlei expedities op voor de leerlingen. Zo verzorgen geoprofessionals een gastles in de klas of gaan de leerlingen juist het veld in om in de praktijk kennis te maken met geowerkzaamheden.

3-7 juni 2019 • Heel Nederland • www.geoweek.nl

Dag van de Bouw

Het is inmiddels een begrip: de Dag van de Bouw. Op zaterdag 15 juni 2019 stellen bouwplaatsen in heel Nederland weer hun deuren open voor het publiek. Ook veel ondergrondse projecten doen mee, zoals de Garenmarkt in Leiden, Zuidasdok in Amsterdam, de Blankenburgtunnel, de Gaasperdammertunnel en de RijnlandRoute. Als u op de webpagina zoekt naar ‘ondergronds’ of ‘tunnel’ komt u ze vanzelf tegen.

15 juni 2019 • Heel Nederland • www.dagvandebouw.nl

PAOTM-cursussen

• Geotechnische risico’s bij bouwprojecten
Een goed begrip van geotechniek is essentieel om risico’s en schades goed te kunnen beoordelen. In deze korte cursus leert u de basisbeginselen van grondmechanica en funderingstechniek.
4 en 18 juni 2019, Vianen

• Grondverbeteringstechnieken
In deze cursus leert u over de toepassingsmogelijkheden, het ontwerp, de kosten en de uitvoering van grondverbetering, zoals grondbevriezing en bodeminjectie (grouting).
5 en 6 juni 2019, Amersfoort

• Omgevingsmanagement in de praktijk
Hoe zou je het werkveld idealiter moeten inrichten en wat doe je als het even niet zo werkt? In deze cursus wordt u meegenomen in de praktijk van een omgevingsmanager.
30 september 2019, Delft