(Foto: Rick Keus)

Tussen Katwijk en de A4 bij Leiden komt een nieuwe verbindingsweg. Deze RijnlandRoute krijgt een geboorde tunnel van 2,5 kilometer. Het projectteam is druk bezig alles in gereedheid te brengen voor het boren van de eerste tunnelbuis.

Het schiet al op: het boren start in juli ter hoogte van het recreatiegebied Vlietland in Leidschendam. Volgens traditie krijgt de tunnelboormachine een vrouwelijke naam. Hiervoor werd een prijsvraag uitgeschreven. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van basisscholen langs de RijnlandRoute bedachten drie mooie, toepasselijke namen – Gaia, Louise en OliViA – waarop het grote publiek vervolgens kon stemmen. Bij de inzegening van de machine, ook een bekende traditie, wordt de naam bekendgemaakt.

De tunnelboormachine kwam in delen vanuit de Duitse fabriek van Herrenknecht. De dertien grootste en zwaarste onderdelen werden per binnenvaartschip van Kehl naar Schiedam verscheept. Het lossen gebeurde in de heavy lift terminal van Mammoet. Daarna volgde een groot transport over de weg naar het werkterrein van Comol5.

In mei heeft het tunnelteam de tunnelboormachine gemonteerd. Een complete fabriek, met boorschild, graafwiel en volgtreinen. Het uit drie delen bestaande graafwiel is op het werkterrein aan elkaar gelast en daarna de startschacht ingehesen (hier op de foto). Het graafwiel en de aandrijver, beide met een gewicht van ruim 150 ton, zijn de zwaarste onderdelen van de tunnelboormachine. De aandrijver moest met behulp van een tweede kraan eerst recht worden gezet. Vervolgens werden de hijsogen verwijderd en kon de kraan in positie worden gebracht. Na het aanbrengen van extra ballast kon de kraan het object voorzichtig laten zakken.