De visie van… Wouter van Schelt

De vervangings- en renovatieopgave raakt een groot deel van de infrastructuur in Nederland, dus ook de tunnels. Momenteel is er veel aandacht voor de installaties en bediening, maar het is ook van belang om voldoende kennis te ontwikkelen over deformatiegedrag, de staat van de voegen en degradatie van materialen. De civiele constructie heeft immers een zeer grote geïnvesteerde waarde en is bovendien niet zomaar te vervangen.

Het was een kort gesprek, toen in maart 1994. “Mooi”, zei Klaas-Jan Bakker, destijds werkzaam bij Rijkswaterstaat Bouwdienst, “wanneer kan je beginnen?” Onverwacht snel rolde ik de tunnelwereld in. De daaropvolgende vijf jaren heb ik mijn schouders gezet onder de kennisontwikkeling van de tunnelboortechniek. In het mooiste veldlaboratorium van Nederland: de Tweede Heinenoordtunnel. De meeste bouwers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, grote gemeenten, ProRail en Rijkswaterstaat wilden dolgraag bijdragen, meekijken en meeleren. De booropgave stond immers net op de kaart van Nederland en een achterstand op je collega’s wil je dan niet oplopen.

Het waren vijf mooie jaren. We zijn van start gegaan als CUR-commissie C100, maar niet snel daarna, in 1995, omgedoopt naar de allereerste COB-commissie K100. Een kleine stap voor de typemachine, maar een reuzensprong voor boorminnend Nederland. We onderzochten geotechnische issues, het gedrag van de tunnelelementen en we keken ook nog naar het schraap- en graafproces van de immens grote boorkop. En dat allemaal tijdens het ‘normale’ bouwproces. Zo kon het gebeuren dat we midden in de nacht een intensieve meetserie moesten uitvoeren. De boormachine ging nu eenmaal dag en nacht voorwaarts en de passage van het geotechnisch instrumentarium was toevallig midden in de nacht. Het moest ook nog in één keer goed. De machine ietsje terugplaatsen en opnieuw proberen, was uiteraard geen optie.

Op 16 september 1999 werd de ‘Spruitenbuis’ geopend door (toenmalig) prins Willem-Alexander. Het was een mooi feest kan ik mij herinneren, zoals een invloedrijke mijlpaal gevierd moet worden. Het onderzoeksprogramma was gereed. We hadden voorspeld, ontworpen, gemeten en geanalyseerd. De sector was klaar voor de toekomst en startte een Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels vanuit het COB. Zelf heb ik de deur zachtjes achter mij dichtgedaan en heb nieuwe uitdagingen opgepakt.

Nu, in 2020, zitten we middenin een coronacrisis van een niet te bevatten omvang. Een paar maanden geleden kruiste mijn weg na ruim twintig jaar die van het COB opnieuw. De LTS, digitale tunneltweeling en 3B-bouwblokken hebben hun intrede gedaan in de tunnelwereld. “Maar een civieltechnisch onderzoekspakket, waarmee we de constructieve staat van de tunnel kunnen vaststellen en voldoende kunnen voorspellen voor de toekomst ontbreekt”, vertelde Karin mij. “Mooi”, denk ik. “Wanneer kunnen we beginnen?”

Wouter van Schelt was 25 jaar geleden tijdens de voorbereidingen en bouw van de Tweede Heinenoordtunnel secretaris van de eerste COB-commissie K100 en trekker van Projectbureau Boortunnels. Momenteel is hij bij Rijkswaterstaat manager van het meerjarige onderzoeksprogramma Vervanging en renovatie, wat als doel heeft de constructieve staat en restlevensduur van de assets te bepalen.