Eindresultaat vrijwel identiek aan artist impressions

Wie visualisaties en foto’s van de nieuw gebouwde parkeergarage in het centrum van Leiden naast elkaar ziet, moet heel goed kijken om te bepalen wat de foto’s zijn. Natuurlijk speelt de kwaliteit van de visualisaties daarbij een rol, maar het hoogwaardige eindresultaat is vooral het gevolg van de continue sturing op kwaliteit en afwerkingsniveau door bouwcombinatie Dura Vermeer – BESIX.

Pratend over de sleutels tot succes noemen projectmanager Wiedse Louwerse en architect Ronald Knappers beiden als eerste goed teamwork. Louwerse: “In de tenderfase was er direct een klik tussen de teamleden en kwam de samenwerking snel op gang. Dat was ook noodzakelijk. In een heel korte periode en in zware concurrentie moesten we een plan maken voor een ondergrondse garage met 425 parkeerplekken op een heel krappe bouwlocatie, waarbij de gemeente Leiden ook nog eens hoge esthetische eisen stelde.”

“Vanaf het begin vergde dat intensief overleg tussen het engineeringsteam en de architect. Zo stond de vorm van de garage nog niet vast. Daarom hebben we verschillende varianten bekeken. Een kopie van de ronde parkeergarage Lammermarkt was helaas niet mogelijk vanwege de beperkte ruimte. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een ovale vorm, zoals een ijsbaan. Deze vorm is voor de krachtenwerking minder gunstig dan een ronde, maar voorkwam dat we de garage heel diep hoefden te maken, wat zorgde voor een risicoreductie.”

‘Het team bestond uit gelijkgestemde mensen en als architect zat ik vanaf de start als volwaardig teamlid aan tafel.’

Knappers: “Het ontwerp voor de tender hebben we in een periode van zes tot acht weken uitgewerkt. Daarmee stond het ontwerpproces onder hoge druk, maar door de goede en prettige samenwerking is dat heel soepel verlopen. Het team bestond uit gelijkgestemde mensen en als architect zat ik vanaf de start als volwaardig teamlid aan tafel.”

“Juist omdat we in korte tijd moesten presteren, hebben we gelijk in het begin afgesproken dat elk teamlid zijn eigen rol heeft vanuit het vertrouwen dat iedereen goed is in zijn of haar vakgebied”, vertelt Louwerse. “Verder hebben we direct gekozen voor het uitgangspunt ‘stick to the plan’: we maken een ontwerp en houden vervolgens vast aan dat ontwerp.”

Optimalisaties

“Het vasthouden aan het ontwerp is goed gelukt,” vervolgt Louwerse, “ondanks dat de tenderfase in 2014 was en we pas in mei 2017, na de realisatie van parkeergarage Lammermarkt, zijn begonnen met de bouw. In de maanden voorafgaand aan de bouw hebben we het werk voorbereid en hebben we alleen nog enkele uitvoeringsoptimalisaties doorgevoerd. Zo hebben we de verbindingen tussen de diepwanden en de garagedekken, vervangen door stekkenbakken, waardoor we nauwelijks in de diepwand hoefden te boren en het risico op lekkage fors afnam. Verder hebben we naar aanleiding van onze ervaringen bij de Lammermarkt direct gekozen voor het tijdelijk bevriezen van de ondergrond bij het waterdicht maken van de naad tussen de diepwand en de garagevloer. Door grondbevriezing toe te passen, waren we zekerder van een waterdichte bouwkuip dan bij het injecteren van de naad.”

Knappers vult aan: “Ook in de vormgeving hebben we nog het een en ander verbeterd, zoals het gebruik van kleur. Zo gingen we in de tender nog uit van een rode vloer. Daar hebben we uiteindelijke vanaf gezien, omdat we in andere parkeergarages zagen dat grote kleurvlakken door slijtage vrij snel minder mooi worden. Ook hebben we in de verlichting nog wat kleine dingen gewijzigd, maar net als bij het gewijzigde kleurgebruik was dat echt de finishing touch. Ons plan om een heel lichte en overzichtelijke garage te maken, is altijd overeind gebleven.”

3D-programma

Volgens Knappers heeft het gebruik van 3D-modellering sterk bijgedragen aan het hoogwaardige eindresultaat: “We hebben alles in een 3D-programma ontworpen en gecommuniceerd en afgesproken dat iedereen, dus ook alle ontwerpende onderaannemers, met dit programma zouden werken. Daardoor kon iedereen heel precies zien welke raakvlakken er allemaal waren. Voor het bureau dat de visualisaties heeft gemaakt, waren de 3D-ontwerpen ook heel handig. Vroeger moest zo’n bureau tekeningen interpreteren en omzetten naar een beeld, nu kunnen ze de basis een-op-een overnemen uit onze ontwerpen.”

Louwerse: “Hoogwaardige 3D-modellen zijn een handig hulpmiddel, maar ook met dit soort modellen blijft het noodzakelijk om goed te sturen op de kwaliteit van de uitvoering. Dat hebben we dan ook heel nadrukkelijk gedaan. Na veiligheid was kwaliteit – zowel de constructieve kwaliteit, als de kwaliteit van de vormgeving en afwerking – voor ons het belangrijkste speerpunt, gevolgd door planning. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze drie speerpunten bepalend zijn voor het succes van een project. Zo is een matige afwerking – denk aan slecht schilderwerk – desastreus voor het eindresultaat. Daar komt bij dat we vijftien jaar verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Dat is een extra stimulans om te investeren in duurzame materialen en onderhoudsvriendelijke oplossingen, omdat je daar zelf ook veel profijt van hebt.”

Financieel resultaat

Opvallend is dat de bouwcombinatie het streven naar hoge kwaliteit niet heeft losgelaten toen duidelijk werd dat het project financieel onder druk kwam te staan. Louwerse: “Voor een private partij is een goed projectresultaat natuurlijk essentieel. Op het moment van inschrijving was de concurrentie zeer groot door het geringe aantal projecten dat op de markt kwam. Toen we een paar jaar later met de uitvoering begonnen, was het juist andersom en waren de prijzen fors gestegen. Ook bleken sommige risico’s in combinatie met de complexiteit lastig te beheersen en werd ons bouwproces enkele malen verstoord door onvoorziene omstandigheden. Ondanks deze tegenvallers hebben we ervoor gezorgd dat er geen kwaliteitsverlies is ontstaan. We komen namelijk graag na wat we hebben beloofd. Zo hebben we tot vlak voor de opening nog veel aandacht besteed aan zaken als betonafwerking en schilderwerk. Gelukkig heeft de opdrachtgever dat herkend. Zo vertelde het hoofd stedenbouw van de gemeente Leiden ons vlak voor de afronding van de bouw dat hij het kwaliteitsniveau van deze parkeergarage nog hoger vindt dan die van de Lammermarkt.”