Ondertekening samenwerkingsverband renovatie Piet Heintunnel

De gemeente Amsterdam en de combinatie Siemens Mobility en Heijmans Infra hebben de alliantieovereenkomst getekend voor de renovatie van de Piet Heintunnel. Vanaf dit moment werken ze samen aan de voorbereiding en de uitvoering van het project.

De Piet Heintunnel is na ruim twintig jaar toe aan renovatie. Er is groot onderhoud nodig aan de civiele en bouwkundige delen. Ook zijn de installaties en systemen in de tunnel en de besturing ervan aan het eind van hun technische levensduur. De werkzaamheden staan gepland van april 2021 t/m juni 2022. In die periode is de tunnel dicht voor al het wegverkeer.
>> Lees meer

Parkeren op metrostation Rokin

Op woensdag 6 mei 2020 zijn de deuren geopend van parkeergarage Rokin. De Amsterdamse garage is gebouwd op het eveneens ondergrondse metrostation dat daar voor de Noord/Zuidlijn is aangelegd.

Parkeergarage Rokin heeft vijf verdiepingen. Het metrostation eronder ligt op 21,5 meter beneden NAP. Naast de parkeergarage ligt een ondergrondse fietsenstalling. Die wordt naar verwachting in de zomer van 2020 geopend. De fietsenstalling biedt plaats aan 260 fietsen en heeft een directe toegang tot het metrostation.

Ook boven metrostation Vijzelgracht is een parkeergarage gepland. Dit wordt een volautomatisch autberging (VAB).
>> Lees meer

Boren weer van start

Eind januari voltooide tunnelboormachine Gaia de eerst tunnelbuis in de RijnlandRoute. Na vervoer terug, heropbouw en inzegening kan het boren van de tweede buis beginnen.

Na de eerste aankomst in de ontvangstschacht is Gaia gedemonteerd en in delen over de weg terug vervoerd naar de startschacht aan de A4-zijde. Daar is de boor opnieuw opgebouwd. Woensdag 7 mei 2020 volgde de inzegening, een belangrijke traditie als voorbereiding op het boorproces. Naar verwachting komt Gaia over zo’n vijf maanden weer aan in de ontvangstschacht.
>> Lees meer

Checklist voor duurzame(re) tunnelprojecten

De COB-werkgroep Duurzaamheid in kaart heeft een checklist ontwikkeld om tunnelprojecten (verder) te verduurzamen. Met de vragenlijst kunnen opdrachtgevers en -nemers in kaart brengen hoe duurzaam het tunnelproject is en waar nog kansen liggen.

In totaal zijn er 57 vragen geformuleerd, verdeeld over vijf duurzaamheidsthema’s: energie, materialen, omgeving, organisatie en veerkracht. De vragen zijn met ja of nee te beantwoorden, zodat snel de ‘duurzaamheidsstatus’ van het tunnelproject inzichtelijk wordt. Doordat de vragen over heel concrete onderwerpen gaan, biedt de checklist bovendien direct praktische handvatten om duurzaamheid in de praktijk te brengen.
>> Naar checklist op de kennisbank

Lezen met je oren

In april zijn de eerste COB-podcasts opgenomen. Ter gelegenheid van Flexival-tv gaan de vraaggesprekken over samenwerking in de wereld van kabels en leidingen.

In de ene podcast wordt Alfons van Marrewijk geïnterviewd. Hij is bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie aan de VU Amsterdam. In de podcast laat Van Marrewijk zijn licht schijnen over de samenwerking die nodig is om complexe opgaven ten aanzien van ondergrondse kabels en leidingen het hoofd te kunnen bieden.

De andere podcast is een interview met Han Slootweg vanuit zijn rol als voorzitter van het Platform Netbeheerders. Hij vertelt over het programma integrale ketensamenwerking in de ondergrond, waarin diverse organisaties, waaronder het Platform Netbeheerders en het COB, gaan samenwerking aan kennisontwikkeling.

>> Beluister de podcasts via uw favoriete podcastapp

CROW Infradagen

De CROW Infradagen zullen in 2020 online én op verschillende momenten plaatsvinden. De gebruikelijke bijeenkomst op Papendal eind juni komt te vervallen.

Het thema van de CROW Infradagen is dit jaar ‘denken in mogelijkheden’. Het evenement is bedoeld voor wie binnen bedrijfsleven, overheid, branche- en belangenorganisaties, kennisinstituten en onderwijsinstellingen meer wil weten over nieuwe mogelijkheden voor de ondergrondse en bovengrondse infra in Nederland.

Mei en juni 2020 • www.infradagen.nl

Webinars slimme mobiliteit

Platform WOW organiseert samen met de provincie Overijssel een reeks open, online colleges over smart mobility.

De colleges vinden plaats in de periode van 15 mei tot en met 3 juli 2020. Deelname is kostenloos. De gastsprekers gaan bijvoorbeeld in op de digitaliseringsopgave van mobiliteitsdata (19 juni 2020) en het verminderen van hinder bij wegwerkzaamheden (3 juli 2020).

Mei en juni 2020 • www.platformwow.nl/agenda

GeoWeek

Door het coronavirus kon de GeoWeek eind mei helaas geen doorgang vinden. Gelukkig is het evenement verplaatst naar het najaar.

In de GeoWeek organiseren bedrijven, instellingen en overheden tal van activiteiten om scholieren de geosector te laten ontdekken. Denk aan grondboorcompetities, miniatuurdijkjes bouwen, grondwaterpeilen meten en toekomsttuinen bouwen. Elk jaar doen zo’n vijfduizend leerlingen mee aan de expedities.

28 sept. t/m 9 okt. 2020 • www.geoweek.nl

Terugkijken

Op het YouTube-kanaal van het COB kunt u veel bijeenkomsten en items terugkijken.

  • COBulletins
    Korte filmpjes waarin coördinatoren en projectleiders vertellen wat er bij het COB gebeurt.
  • Webinars
    Onder meer over de structural health analyses, het platform Geotechniek en digitale gereedschappen voor tunnelbeheer en -onderhoud.