Nieuwe participanten

  • ICT Netherlands is leverancier van totaaloplossingen op het gebied van industriële automatisering.
  • Gemeente Breda brengt gemeentelijke expertise en vraagstukken in, wat onder meer waardevol is voor de Kennisarena.
  • Building Changes is specialist in transitieprocessen in de bouwsector en heeft nuttige kennis over houding en gedrag in huis.
  • Beaufort is aangesloten om hun expertise op het gebied van businesscases in te zetten voor circulariteit in de tunnelsector.

>> Meer informatie over participeren

Verbreding COB-kennisbank

Onder meer door de komst van het platform Geotechniek en de Basisregistratie ondergrond (BRO) is de kennisbehoefte van het COB-netwerk verbreed. De kennisbank wordt herzien om daaraan tegemoet te komen.

De herziening van de kennisbank betekent niet alleen het toevoegen van extra documenten, bijvoorbeeld over onderwerpen zoals bodemonderzoek en grondwatermonitoring. Voor het goed toegankelijk maken van deze ‘nieuwe’ kennis wordt de gehele structuur van de kennisbank vernieuwd, wat weer betekent dat alle huidige items daarop aangepast moeten worden. Dit wordt bewust handmatig gedaan, om ook gelijk de kwaliteit te verbeteren. Naar verwachting komt de nieuwe kennisbank in het najaar online.
>> Lees meer over de BRO
>> Naar de kennisbank

Inschrijven voor Schreudersstudieprijs nog mogelijk

Studenten die tussen 1 april 2018 en 24 september 2021 zijn afgestudeerd, kunnen meedingen naar de Schreudersstudieprijs, dé prijs voor afstudeeronderzoek op het gebied van ondergronds bouwen.

Om het jaar beloont Stichting A.M. Schreuders een student die een bijzonder afstudeerproject heeft afgerond op het gebied van ondergronds ruimtegebruik aan een Nederlandse hbo- of wo-instelling. Er worden twee prijzen toegekend: één in de categorie ruimtelijke kwaliteit (architectuur, planologie, stedenbouw, etc.) en één in de categorie techniek (civiele techniek, werktuigbouw, etc.). De winnaar ontvangt 2500 euro; voor eventuele eervolle vermeldingen ligt 500 euro klaar. De jury bestaat uit prominenten uit het vakgebied.
>> Meer informatie

TKI-aanvraag

Het tunnelprogramma van het COB-netwerk sluit aan bij de eisen aan programma’s van topconsortia voor kennis en innovatie (TKI). Daarom heeft het COB samen met Delftse kennisinstituten een TKI-subsidieaanvraag ingediend.

Voor de aanvraag is aan participanten gevraagd om hun in-kindbijdrage in geld uit te drukken, want daar wordt de subsidie op gebaseerd. Vrijwel alle participanten die actief deelnemen aan het tunnelprogramma hebben hier gehoor aan gegeven! De aanvraag kan hierdoor een substantieel bedrag voor aio’s en toegepast wetenschappelijk onderzoek opleveren. De beslissing over toekenning wordt in het najaar verwacht.