Kennis- en innovatieprogramma Digital Twin NL Infra en Ondergrond

Deltares initieert, samen met het Nederlandse bedrijfsleven en andere kennisinstellingen, een voorstel voor het Nationaal Groeifonds om kennis en innovaties te ontwikkelen voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van infrastructuur.

Het programma geeft een boost aan de digitale transformatie in de sector. Er wordt een open ecosysteem gecreëerd waarin samen geavanceerde ‘digital twin’-technologie wordt ontwikkeld en toegepast in praktijkcases in de weg- en waterbouw. De initiatiefnemers willen de hele sector verbinden en een krachtig voorstel indienen, met maatschappelijke impact en toegevoegde waarde voor participanten en eindgebruikers. Er zijn inmiddels meer dan veertig partijen aangehaakt.
>> Lees meer

Ondergronds museum Kamp Amersfoort geopend

Op 19 april 2021 is het nieuwe museum van Nationaal Monument Kamp Amersfoort (NMKA) in gebruik genomen. Vanuit een spiegelend paviljoen dalen de bezoekers af naar de ondergrondse tentoonstellingsruimten.

Demissionair premier Mark Rutte en oud-gevangene Arie van Houwelingen (97) verrichtten de officiële opening van het nieuwe ondergrondse museum. In het straf- en doorgangskamp verbleven tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer 47.000 gevangenen. De architectuur en het materiaalgebruik verbeelden de sfeer van destijds door het inpassen van verschillende originele elementen. In het ondergrondse museum krijgen de personen uit het kamp een gezicht.
>> Lees meer

Tunnel als nieuwe oeververbinding?

Al in 2019 is besloten dat er in Rotterdam een nieuwe oeververbinding moet komen. Tijdens een vergadering op 21 april 2021 bleek dat Rotterdamse raadsleden meer voordelen zien in een tunnel dan in een brug.

Voor de nieuwe verbinding over of onder de Maas is nog niet besloten waar deze precies moet komen en voor welk vervoermiddel de verbinding bedoeld is. Het COB-netwerk heeft meegewerkt aan het onderbouwen van de tunnelvarianten in een co-creatiesessie met het MIRT-team. Dit rapport zal in een latere fase openbaar komen.
>> Lees meer

Hulp bij richtlijnen

Het COB-netwerk wil een bijdrage leveren aan betere stroomlijning van beleid en processen voor ondergronds kabels en leidingen. Hiertoe is als eerste stap geïnventariseerd welke verordeningen en richtlijnen er zijn en hoe deze in de praktijk worden toegepast.

De publicatie is nog niet het eindrapport van het project Hulp bij richtlijnen, maar het bevat desalniettemin veel waardevolle informatie. Zo wordt allereerst uiteengezet hoe de (de)centrale wet- en regelgeving rondom kabels en leidingen in Nederland in elkaar zit. Vervolgens is dit beleid bij alle gemeenten onderzocht, waaruit blijkt dat de gevoelde onduidelijkheid vooral wordt veroorzaakt door de vindbaarheid, de uiteenlopende interpretaties in de praktijk en de mate van afstemming tussen gemeenten en netbeheerders.
>> Naar projectpagina
>> Naar rapport op de kennisbank

Energiesysteem van de toekomst

In het rapport Energiesysteem van de toekomst hebben netbedrijven gedetailleerd beschreven hoe de landelijke energiehuishouding eruit kan zien in 2050.

De studie geeft aan wat de consequenties zijn van maatschappelijke afwegingen en politieke keuzes voor ruimtegebruik, kosten en uitvoeringsduur. Zo moet er de komende dertig jaar circa 60.000 tot 80.000 kilometer kabel worden gelegd. De netbedrijven doen een appèl op overheden op alle niveaus om prioriteiten te stellen en een regierol te nemen.
>> Lees meer

Potentie van de ondergrond

Het online tijdschrift Rooilijn maakte een serie artikelen die de waarde van de ondergrond voor zaken als klimaatadaptatie, energietransitie en stedelijke verdichting in kaart bracht.

De artikelen laten zien dat veel potenties worden benut, maar ook dat het vooral aan de inventiviteit en het pragmatisme op uitvoeringsniveau ligt dat zoveel goed gaat. Voor de complexe opgaven van deze tijd is structureel meer aandacht voor de ondergrond nodig.
>> Naar het dossier

Waardering van bodemdaling

Wie bepaalt wat bodemdaling kost en welke baten een actieve aanpak opleveren? Ga in debat en scoor mee tijdens de webinar van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling presenteert op 24 juni aanstaande de eerste Waarderingschallenge. De deelnemers gaan met elkaar in debat, rangschikken oplossingen en diepen interessante case uit. De deelexpedities van het kennisprogramma vertellen over hun opgedane kennis en kunde.

24 juni 2021 • online • www.kennisprogrammabodemdaling.nl

Symposium Bodem Breed

De organisatie van Bodem Breed heeft besloten om het symposium dit jaar volledig digitaal te organiseren. Het evenement voor en door bodemprofessionals vindt plaats in de eerste weken van juni.

Het symposium start op dinsdag 1 juni 2021 met een keynote van Fransje Hooimeijer, associate professor aan de TU Delft, over de stad van de toekomst. Vervolgens staan er diezelfde dag, en op 3, 8 en 10 juni 2021 in totaal 28 subsessies van anderhalf uur op het programma. Daarin gaat het onder meer over de Omgevingswet, bodembescherming, klimaatadaptatie, grondwaterkwaliteit en geothermie.

1-10 juni 2021 • online • www.bodembreed.nl

PAOTM: Damwandconstructies en bouwputten

In deze eendaagse cursus komen uitvoering, juridische aspecten, verzekeringen en onderhoud van damwanden, bouwputten en grondkeringen uitgebreid aan de orde.

Het ontwerp van een bouwput moet altijd op verschillende aspecten worden beoordeeld, zoals veiligheid, vervormingen en financiën. In de cursus leert u de juiste oplossing te kiezen met methodieken voor het op waarde schatten van de risico’s. Voor de ontwerpuitgangspunten geldt het handboek CUR166 Damwandconstructies als leidraad. De toepassing wordt in twee realistische situaties uitgewerkt en geoefend.

3, 4, 10 en 11 juni • Hybride: Delft of online • www.paotm.nl/nl/cursus/damwandconstructies-en-bouwputten