Koningstunnel alweer open

Het was al vijf weken eerder dan gepland, maar het kon nóg sneller. De Koningstunnel in Den Haag is zaterdag 24 augustus 2019 weer opengegaan, in plaats van maandag de 26e.

De Koningstunnel ging in maart 2019 dicht voor een grote renovatie. Er zijn tientallen soorten nieuwe installaties geplaatst, van verlichting tot detectiesystemen, camera’s, noodtelefoons en waterpompen. Met de aanpassingen voldoet de tunnel aan de vernieuwde tunnelwetgeving. Tijdens de renovatie is de tunnel ook constructief aangepakt. Zo is een aantal lekkende voegen tussen de bouwdelen vervangen en is een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht. Verder is de brandwerendheid van de tunnel verbeterd.
>> Lees meer

Zuidasdok: hoe nu verder?

Op 23 juli 2019 heeft minster Van Nieuwenhuizen (IenW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de vertraging en verdere stand van zaken van Zuidasdok. Het miljardenproject zit momenteel in een impasse.

Vanwege ruzie over de gewenste aanpak legden de aannemers in juni jl. het werk neer. De uitvoering blijkt in de praktijk complexer dan op papier. Nog voor aanvang van de bouw waren er uitstel en extra kosten bovenop de reeds geraamde 1,9 miljard euro. In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Van Nieuwenhuizen dat er snel een verkenning moet komen naar ‘nut en noodzaak’ van het project, ondanks de tientallen jaren rekenen en tekenen die al achter de rug zijn. Onder leiding van hoogleraar Marcel Hertogh zoeken overheid en bouwcombinatie Zuidplus de komende maanden een uitweg uit de crisis.
>> Lees meer

Richtlijn Boortechnieken herzien

Na consultatie van interne en externe stakeholders is de richlijn voor het realiseren van een kabel of leiding in en nabij Rijkswaterstaatwerken herzien.

De RBT-2019 geeft voorwaarden om de invloed van boortechnieken en open ontgravingen te minimaliseren in zowel aanleg- als bedrijfsfase van leidingwerken. Naast een actualisatie ten opzichte van de vorige versie (2004) zijn ook aanvullingen gedaan. Mede daardoor luidt de volledige nieuwe titel: Richtlijn Boortechnieken en open ontgraving voor kabels en leidingen.
>> Lees meer

Van macht naar kracht

Hoe kan het beter in de civiele infrabouw? Die vraag staat centraal in een boek van Hans Moll, oud-directeur van Ingenieursbureau Rotterdam en Strukton Engineering.

Het design-and-constructconcept wordt vaak opgevat als ‘even’ het ontwerp inkopen door een aannemer, maar bouwbedrijven beheersen de ontwerpfase nog steeds onvoldoende. Dat stelt Hans Moll in zijn boek Van macht naar kracht. Op basis van zijn jarenlange ervaring geeft hij een brede kijk op de problematiek en laat hij zien waar bijgestuurd kan worden. Hij gebruikt hiervoor het 7S-model van McKinsey.

ISBN: 9789463863575

Terugblik op cursus Management of Engineering Projects

Peter Schakel, ingenieur bij Infranea, mocht namens het COB deelnemen aan de vijfdaagse cursus Management of Engineering Projects. Als kleine tegenprestatie schreef hij een artikel over de meerwaarde van de cursus oor zijn dagelijkse werk.

De cursus richtte zich op de basis van projectmanagement, het opzetten van het project en de dynamiek: hoe liggen de verhoudingen tussen de verschillende aspecten en welke rol speelt het projectteam hierin? Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden werd onder meer frontend loading toegelicht, het investeren aan de voorkant van een project, omdat daar de kwaliteit en/of waarde van het project grotendeels wordt bepaald. Peter Schakel: “Frontend loading is voor alle projecten een meerwaarde, maar cruciaal voor ondergrondse projecten.”
>> Lees meer

NSTT No-Dig Event

In twee dagen bent u weer helemaal bij op het gebied van sleufloos (zonder graven) aanleggen of renoveren van ondergrondse kabels en leidingen.

Maatschappelijk moet de hinder bij de aanleg van kabels en leidingen verder beperkt worden. De energietransitie vraagt intensivering en uitbreiding van het ondergrondse netwerk en tevens zal het rioolstelsel onderhanden genomen moeten worden. Dat vraagt om meer inzet van sleufloze technieken; hét onderwerp van dit event.

9 en 10 okt. 2019 • Hart van Holland, Nijkerk • www.no-dig-event.nl

Nationaal congres bodemdaling

Ook dit jaar wordt volgens traditie weer een complete dag over de aanpak van veenbodemdaling in Nederland georganiseerd.

Op dit jaarlijkse congres van het Platform Slappe Bodem hoort u de laatste stand van zaken rondom beleid, klimaat, water, bodem, landbouw en ruimtelijke ordening. Vanuit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling zijn er presentaties over kenniszaken zoals natte teelten, onderwaterdrainage, innovatieve ophoogtechnieken, governance en geodata. Daarnaast is er ruimte voor inspirerende praktijkcases uit het netwerk.

21 nov. 2019 • Fort Voordorp, Groenekan • www.slappebodem.nl/congres

PAOTM-cursussen

 • Grondmechanica en funderingstechniek
  Met deze opleiding leert u geotechnische problemen en risico’s herkennen en er adequaat op te reageren. Daarnaast komen veel praktische geotechnische aspecten aan de orde.
  23 jan. 2020 in Utrecht en 28 jan. 2020 in Delft
 • Geotechnische risico’s bij bouwprojecten
  Een goed begrip van geotechniek is essentieel om risico’s en schades goed te kunnen beoordelen. In deze korte cursus leert u ook de basisbeginselen van grondmechanica en funderingstechniek.
  7 en 14 nov. 2019, Vianen
 • Grondverbeteringstechnieken
  In deze cursus leert u over de toepassingsmogelijkheden, het ontwerp, de kosten en de uitvoering van grondverbetering, zoals grondbevriezing en bodeminjectie (grouting).
  3 en 4 december 2019, Utrecht