Verdieping voorjaar 2023

Over ondergronds bouwen is zoveel moois te vertellen, maar het COB wil u en het milieu niet belasten met stapels papier. De Verdieping is het antwoord. In de papieren Onderbouwing vindt u de essentie en hier, online in de Verdieping, kunt u uitgebreid verder lezen, klikken en kijken.

>> Download de Onderbouwing voorjaar 2023 als pdf (4.7 MB)
>> Naar het archief voor meer Onderbouwingen en Verdiepingen

Groeiboek Bundelingstechnieken, meer dan een catalogus

Nieuw digitaal naslagwerk geeft betrokkenen inzicht in mogelijke oplossingen én in de afwegingen die een rol spelen bij het toepassen van bundelingstechnieken.

Handelingsperspectief voor cybersecurity

In versie vijf van het groeiboek Cybersecurity, die later dit jaar verschijnt, wordt opgeschoven van een set argumenten naar ondersteuning in de praktijk.

Energiegebruik tunnelverlichting Westerscheldetunnel gehalveerd

In de Westerscheldetunnel komt ledverlichting. Voor het bepalen van de lichtkleur en de hoeveelheid licht zijn praktijkproeven in de tunnel uitgevoerd.

Gevarieerd leesvoer

Sinds de vorige Onderbouwing zijn er véél deliverables opgeleverd, over een breed scala aan vakgebieden en disciplines.

DIALOOG • Herbruikbaarheidsscan toegepast op TTI

In hoeverre zijn de tunneltechnische installaties in Tunnel Swalmen herbruikbaar? Dat is uitgezocht met een nieuw ontwikkelde herbruikbaarheidsscan.

Geen ‘computer says no’

Bianca Janssen is sinds 1 januari 2023 de veiligheidsbeambte voor wegtunnels bij Rijkswaterstaat. Ze volgt Peter Kole op, die deze functie zes jaar met veel plezier vervulde.

Kruisende tunnels in interactie met de ondergrond

Het Groningse Julianaplein wordt een verkeersplein met drie verdiepingen, waarvan de onderste twee tunnels zijn. Door de heterogene ondergrond een complexe uitdaging.

3D-inzicht geeft gemeenten regie op kabels en leidingen

De ondergrondse kabels-en-leidingeninfrastructuur is te complex om nog overzichtelijk in 2D weer te geven. Een 3D-ontwerp op basis van bestaande datasets werkt biedt meer inzicht.

Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie zetten in op waterstof

Een transportleiding van ruim dertig kilometer lang gaat de ruggengraat vormen van het waterstofnetwerk dat vijf grote industrieregio’s in binnen- en  buitenland verbindt.

IN FOCUS • Jubilerende leidingentunnel

De leidingentunnel onder het Hollands Diep bestaat vijftig jaar. Dit knooppunt in de Leidingenstraat Nederland (LSNed) is een essentieel element in het ondergronds transportnetwerk van Nederland.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT • Monitoring tunnelvervorming met behulp van glasvezel

Vervormingen van de constructie kunnen gevolgen hebben voor de structurele veiligheid van een tunnel. Xuehui Zhang onderzocht in hoeverre glasvezel geschikt is om een monitoringsysteem op te zetten.

De visie van … Ties Dammers

“Voor ons is ‘toezicht’ het veranderen van gedrag in de goede richting. In de richting van onze maatschappelijke opgave.’