Van roepen in de woestijn tot gedegen visie op de ondergrond

In de gemeente Utrecht ontstaat bottom-up, vanuit de praktijk, een visie op de ondergrond. Projectleider Frans Werter en regisseur ondergrond Rob Heijer vertellen meer.

Standaard microrenovaties bij spoortunnels

De manier waarop de vervangings- en renovatieopgave bij spoortunnels gebeurt, verschilt fors van die bij wegtunnels. In gesprek met Bertil van de Kant van ProRail.

 

Onderhoud Vlaketunnel: snel en succesvol

Tijdens een volledige afsluiting zijn de camerasystemen, omroepinstallatie, intercom in de hulppostkasten en het bedieningssysteem van de Vlaketunnel vervangen.

Tunnelwerf: slimmere instandhouding rijkstunnels

Via de recent opgerichte Tunnelwerf zet Rijkswaterstaat zich in om de instandhouding van rijkstunnels anders en slimmer te organiseren.

DIALOOG • Netbeheerders en aannemers gooien het roer om

Baanbrekende samenwerking tussen Stedin, Evides Waterbedrijf en acht aannemers, waarin wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk portfolio en gestandaardiseerde aanbestedingen.

Winnaars Schreudersstudieprijs 2023

Tijdens het COB-congres in 2023 is de Schreudersstudieprijs uitgereikt. De winnaars vertellen trots over hun afstudeeronderzoek.

Wibon doeltreffend en doelmatig, maar uitdaging blijft groot

Evaluatie van de Wibon leidt tot een gesprek waarin optimisme over wat bereikt is, om voorrang strijdt met de urgentie om door te pakken.

Corbulotunnel: unieke oplossing voor serieus probleem

Een deel van de Corbulotunnel raakte tijdens de aanleg zwaar beschadigd door een lekkage. Betrokkenen blikken terug op wat er gebeurde en hoe het is opgelost.

Transitie naar circulariteit tunneltechnische installaties

De circulariteitchallenge voor tunneltechnische installaties van het COB is gewonnen door DuSpot, een matchingtool voor circulaire bouwmaterialen.

De visie van Maike Akkers

Goede samenwerking brengt de energietransitie tot stand. In de haven van Rotterdam is die transitie al begonnen. 

Federatief datastelsel

Datagedreven werken ligt aan de basis van een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Centrale afspraken en oplossingen via een federatief datastelsel kunnen een  belangrijke bijdrage leveren.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT • Grondwaterlekkages in verdiepte Rijkswaterstaat-constructies

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Oskar Smaal voor zijn afstuderen aan Hogeschool Rotterdam voor 28 grote verdiepte constructies de grootte van grondwaterlekkages bepaald.