Jaarverslag 2017

Opvallend in 2017 is het grote aantal participanten dat binnen en buiten de reguliere platforms betrokken wilde zijn bij projecten van het COB. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen geleid tot grote programma’s als het tunnelprogramma en Common ground voor ondergrondse infra (2018), maar ook tot nieuwe onderzoeksprojecten. Wij zien dat onze participanten bereid zijn om daarin zowel financieel als in-kind bij te dragen. Daarmee versnellen zij de ontwikkeling van de branche en ontstaat er sneller een gezonde markt voor (nieuwe)thema’s die van belang zijn voor het realiseren van onze gezamenlijke missie: bijdragen aan een beter en mooier Nederland.

De financiering vanuit participanten en praktijkprojecten is doelgericht besteed aan het realiseren van projecten die voor onze participanten van belang zijn. De overhead is beperkt en sterk gericht op de prestaties die het netwerk met elkaar wil leveren.

De dynamiek van het netwerk vinden we terug in de organisatie van het COB. Dit jaar waren er vanuit het netwerk meer coördinatoren nodig om de hoeveelheid werk te kunnen uitvoeren. Ook het aantal participanten dat interesse toont voor het COB en wil meedoen, is dit jaar weer gegroeid. Door deze enthousiaste inzet van alle participanten blijft het COB een zeer vitaal netwerk.

>> Download het jaarverslag 2017 (pdf, 1.7 MB)