Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 zou je met recht een jaar met schwung kunnen noemen. Allereerst is het tunnelprogramma dit jaar volledig tot bloei gekomen. Niet alleen zijn bijna alle tunnels in Nederland betrokken bij dit kennisprogramma, ook vele topexperts op tunnelgebied doen ook actief mee aan de onderzoeksprojecten. Daarnaast is met het programma Common ground voor ondergrondse infra een beweging op gang gebracht in de kabels-en-leidingensector. Met een kennisanalyse wordt de basis gelegd voor een werkprogramma; in 2019 zal dat vorm gaan krijgen.

De komst van deze programma’s heeft zowel nieuwe projecten als nieuwe mensen met zich meegebracht. Om overzicht te bieden, hebben we op de voorkant (of zo u wilt; de achterkant) van dit jaarverslag inzichtelijk gemaakt hoe het COB op dit moment in elkaar zit. Daar ziet u de relatie tussen projecten, platforms en programma’s. Een uitgebreide versie vindt u bij ‘organisatie’ op de website.

Aangezien in 2018 veel projecten van start zijn gegaan, verwachten we dat 2019 net zo swingend gaat worden. Bovendien is Karin de Haas, in 2018 manager van het tunnelprogramma, met ingang van 1 april 2019 de directeur van het COB. Het COB is er klaar voor om er samen met u weer een succesvol jaar van te maken!

>> Download het jaarverslag 2018 (pdf, 2.5 MB)