Schreudersprijs 2017

In 2017 wordt weer de prestigieuze Schreudersprijs uitgereikt. Dé prijs voor vernieuwende ondergrondse bouwprojecten. Heeft uw organisatie tussen 1 september 2015 en 1 september 2017 een bijzondere prestatie verricht op het gebied van ondergronds bouwen? Dan kunt u dit project aanmelden en meedingen naar de eeuwige roem en 25.000 euro.

De Schreudersprijs wordt elke twee jaar aan een bedrijf of instelling uitgereikt voor een project waarbij op een innovatieve en verantwoorde manier gebruik is gemaakt van de ondergrond.
>> Lees meer


Spoorzone Delft was de grote winnaar in 2015. Van links naar rechts: Rick Pattipeilohy, projectdirecteur vanuit Combinatie Crommelijn, Cees Brandsen, bestuursvoorzitter Stichting A.M. Schreuders, en Ad Broeders, projectmanager vanuit ProRail. (Foto: Vincent Basler)

Aanmelden

Om uw project aan te melden, dient u het online aanmeldformulier in te sturen. Ellen van Eijk (COB/Stichting A.M. Schreuders) zal u daarna laten weten of uw inschrijving is goedgekeurd. Als dit het geval is, dient u vóór vrijdag 1 september 2017 documentatie over uw project aan te leveren, zowel als hardcopy als in  digitale vorm:

Stichting A.M. Schreuders
T.a.v. Ellen van Eijk
Postbus 582
2600 AN Delft
ellen.vaneijk@cob.nl

Voorwaarden

In het reglement leest u alles over de procedure, de beoordeling en de voorwaarden. Om voor de prijs in aanmerking te komen, moet het bijvoorbeeld gaan om een prestatie van een Nederlands bedrijf in binnen- of buitenlandse bodem, of van een buitenlands bedrijf in Hollandse bodem. Alle disciplines die bijdragen aan het bevorderen van  verantwoord gebruik van de ondergrond kunnen meedingen naar de prijs. De prestatie hoeft dus niet per se iets technisch te zijn; ook projecten op het gebied van stedenbouwkunde, architectuur, economie of zintuigfysiologie kunnen worden beloond.

Voor de prijs worden uitgesloten mijnbouw (winning van grondstoffen), winning van (drink)water en thermische energie (warmte/koude), alsmede de opslag  van vloeistoffen, gassen en thermische energie in het korrelskelet van de bodem of in holle ruimten, gemaakt met oplos- of andere technieken, die niet worden begrensd door een ondersteunende, kunstmatige bekleding.
>> Lees het complete reglement (pdf, 114 KB)

Ook interessant:

Jury 2017

  • dr.ir. M. (Mandy) Korff (voorzitter; Deltares en TU Delft)
  • ir. L.M. (Marcel) Blom (CROSS Architecture)
  • prof.ir. C.M. (Maurits) de Hoog (gemeente Amsterdam)
  • ir. F.J. (Frank) Kaalberg (Witteveen + Bos)
  • ir. A.Y. (Astrid) Sanson (gemeente Rotterdam)

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen van Eijk: ellen.vaneijk@cob.nl / 085 4862 410.