Hoe kun je bomen en kabels en leidingen combineren? Wat zeggen wetten, regels en richtlijnen hierover? In dit project wordt op een rij gezet hoe het zit en worden onder meer inspirerende voorbeelden aangedragen.

Kabels en leidingen en bomen: dat is geen ‘match made in heaven’, weten we al wel een tijdje. Een kabel- of leidingbeheerder zit niet te wachten op bomen boven zijn net. De wortels beschadigen het net, maken het onderhoud lastig en het verplaatsen al helemaal. Andersom had een medewerker groenvoorziening liever draadloos water gezien dan al die leidingen die altijd precies in die berm liggen waar bomen mooi kunnen staan. En zowel de netten als de bomen zijn van grote waarde voor de maatschappij.

Er wordt het nodige geschreven over de combinatie van bomen met kabels en leidingen. In de Catalogus bundelingstechnieken wordt bijvoorbeeld verwezen naar bronnen over het combineren. Dat is het technische verhaal. Mantelbuizen, schotten, boomboringen, bomen met een kleiner wortelstelsel, het kan allemaal. Maar hoe zit het met het verwijderen van een oude boom die met zijn wortels helemaal om de kabels en leidingen heen is gegroeid? Hoe moet worden omgegaan met werkzaamheden aan een net waarbij de wortels het onmogelijk maken om bij het net te komen? Wie trekt er aan het kortste eind als er gekozen moet worden tussen bomen of een kabel- en leidingstrook en wie draait er op voor kosten? Dat zijn vragen die niet zo even te beantwoorden zijn, omdat allerlei omstandigheden invloed hebben op het antwoord op die vraag.

In dit project wordt de combinatie van kabels en leidingen en bomen vanuit meerdere perspectieven belicht. Er wordt verzameld wat er al bekend is en geïnventariseerd of er nog kennislacunes zijn die opgevuld moeten worden. Het zal een takkenwerk worden, maar het resultaat biedt inzicht in alle gezichtspunten en hun aanvliegroute.

Stap 1: subsessie Kennisarenadag

De aftrap van dit project vond plaats op de Kennisarenadag, dinsdag 14 februari 2023. Met dit project wil het COB-netwerk de problematiek én de mogelijke oplossingen inzichtelijk maken. Wat zijn de (on)mogelijkheden, wat zeggen wetten, regels en richtlijnen? En waarover ontbreekt nog kennis? Deze subsessie vormde de aftrap van het project. Onder leiding van Jarko van Bloois (COB/Legal Infra) is geboomd over bomen, van de hak op de tak. 
>> Bekijk hier de presentatie (pdf, 2MB)