Ketenanalyse aardgasvrij

Als onderdeel van project Common ground voor ondergrondse infra heeft het COB-netwerk een ketenanalyse gemaakt voor het aardgasvrij maken van een stadswijk. Het doel was de stappen, de betrokkenen en de beslismomenten (en andere zaken die relevant zijn) inzichtelijk te maken. De ketenanalyse zal ingebracht worden in het nieuwe klimaat- en energieakkoord.

Aanleiding voor de ketenanalyse is de inzet op aardgasvrij. Voor de uitvoering is het essentieel dat gemeenten beter weten wat ze qua ondergrondse infrastructuur moeten regelen. Gesprekken richten zich nu nog vooral op vragen zoals: Hoe gaan we om met de burgers en hun belangen? Welke vervangende energiebronnen kunnen gebruikt te worden? De gesprekken houden weinig rekening met de rol van de ondergrondse infrastructuur  en het effect daarvan op de uitvoeringspraktijk. Het is van belang dat deze aspecten op bestuurlijk niveau worden geadresseerd. De eerste stap in dit proces is een ketenanalyse die blootlegt waar knelpunten liggen en waar bestuurlijke afwegingen nodig zijn.

De ketenanalyse start op het moment van besluit dat een wijk aardgasvrij wordt gemaakt en eindigt op het daadwerkelijk klaar is. Bij de stappen die nodig zijn komen veel vragen naar voren, zoals:

  • Hoe druk is het in de ondergrond?
  • Kan de vervanging of aanleg van andere ondergrondse infrastructuur worden meegekoppeld? Denk aan riool of waterleiding vervangen/aanpassen, aanleg glasvezelnet of maatregelen voor klimaatadaptatie/waterberging.
  • Wat betekent een ingreep voor de bestaande netten? Moet elektriciteit worden uitgebreid?
  • Kunnen we de transitie gebruiken om de ondergrond structureel beter in te richten? Denk aan hoofdstructuren.