Common ground voor ondergrondse infra – kennisanalyse

Terug naar kennisbank
  • Document code: O700
  • Auteur: Boonsma et al.
  • Jaar: 2019

Samenvatting

Tegen de achtergrond van een aantal grote maatschappelijke opgaven, wil het COB-netwerk toewerken naar een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen. Daartoe is als eerste stap een analyse gemaakt van de status van en uitdagingen voor de ondergrondse kabel- en leidinginfrastructuur in Nederland.

Samen met tientallen belanghebbende grondroerders, netbeheerders, wetenschappers, beleidsmakers en bestuurders heeft het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) een analyse gemaakt van de status van en uitdagingen voor de ondergrondse kabel- en leidinginfrastructuur in Nederland. Er is zoveel mogelijk in kaart gebracht welke uitdagingen voor aanleg, beheer en renovatie/vervanging van ondergrondse infra voortkomen uit de vervangingsopgave, energietransitie, klimaatadaptatie, uitrol van het 5G-netwerk en de groei van steden. Vervolgens is gekeken welke opgaven geschikt zijn om in gezamenlijkheid op te pakken en uit te werken.