Enquête koers Kennisarena

De Kennisarena kabels en leidingen is op de goede weg. Dat blijkt uit een enquête en brainstromsessie onder stakeholders. Naar voren is gekomen dat de projecten binnen de Kennisarena nog steeds relevant en urgent zijn. Twee genoemde onderwerpen vallen echter op: er is vraag naar een langetermijnstrategie en het capaciteitsvraagstuk is urgenter geworden. Dit zijn grote thema’s die aandacht behoeven, maar slechts gedeeltelijk door het COB-netwerk op te pakken zijn.

In het project Common ground voor ondergrondse infra maakte het COB-netwerk een aantal jaar geleden een analyse van de ontwikkelopgave in de ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur. Deze analyse vormde de basis van een werkprogramma van projecten die bijdragen aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond: de Kennisarena kabels en leidingen; een samenwerking tussen het COB, GKPL en Mijn Aansluiting.

Om te zien of de Kennisarena kabels en leidingen nog op de juiste koers is, werd begin 2022 een enquête uitgezet onder stakeholders. Deze is door 57 betrokkenen uit het werkveld ingevuld. Na de enquête is met elkaar gebrainstormd over de uitkomsten.

Hoe verder in de Kennisarena?
Veel van de genoemde onderwerpen worden of zijn al in diverse projecten opgepakt. Een aantal grote thema’s vallen grotendeels binnen de doelstellingen of competenties van het COB-netwerk, maar behoeven een bredere samenwerking. Zo vroeg een grote meerderheid van de respondenten dringend aandacht voor thema’s zoals de behoefte aan samenwerking, een langetermijnstrategie, digitalisering en capaciteitsproblemen.

  • De vraag naar een langetermijnstrategie op de ondergrond, met daarin handvatten voor besluitvorming door gemeenten en langetermijnplannen waarop netbeheerders kunnen anticiperen,  is geen vraagstuk voor een kennisinstituut. Dit hoort thuis bij overheden, De City Deal Openbare Ruimte (CDOR) of de VNG. Dat signaal zal het COB doorgeven.
  • Het groeiende capaciteitsprobleem vraagt om een brede aanpak. Het effectief omgaan met gekwalificeerd personeel is noodzaak, net als het doelmatig inzetten van de beschikbare expertise. Kan ook een organisatie-overstijgende arbeidspool een oplossing zijn? Op project- en procesmatig vlak zijn verbeteringen nodig, om de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk te kunnen toewijzen. Er is behoefte aan beslissers, mensen die keuzes (durven) maken bij te weinig capaciteit.

Uit het clusteren van de enquête- en brainstormuitkomsten bleek dat binnen de Kennisarena onderwerpen worden opgepakt waarover het netwerk zich zorgen maakt. Het groeiende capaciteitsprobleem is sinds de start van de Kennisarena een urgenter onderwerp geworden, dus daar zal energie aan worden gegeven. Met het capaciteitsprobleem als uitgangspunt is een brainstorm georganiseerd waar in verschillende rondes dit onderwerp aan de orde kwam.

Onder de titel Knelpunten in beeld wordt een onderzoek opgestart:

‘Waar en wanneer komen capaciteitsknelpunten voor en wat zijn de achterliggende oorzaken?’

Als inzichtelijk is waarom vertragingen in aanleg, verleg of vervanging van kabels en leidingen zich voordoen en wat daarvan de oorzaak is, is ook duidelijk welke van de genoemde onderwerpen het eerst moet worden opgepakt.

Deze inventarisatie wordt gedaan op verschillende (lopende en recent afgeronde) projecten bij meerdere stakeholders. Tijdens de inventarisatie komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Personeel,
  • Materiaal,
  • Vergunningen,
  • Proces.

Uit de inventarisatie blijkt welke capaciteitsvraagstukken en mogelijke oplossingen zijn gevonden (of juist niet!) en deze kennis kan in de branche worden gedeeld. De uitkomsten van dit onderzoek helpen in het bepalen van een gedegen vervolgstap.

>> Presentatie terugkoppelsessie 12 april 2022 (pdf, 1 MB)
>> Uitkomsten en vervolgstappen (pdf, 239 KB)
>> Uitkomsten brainstorm capaciteitsvraagstuk (pdf, 287 KB)
>> Uitkomsten enquête door Harry Bijl (pdf, 133 KB)

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Coordinator
Marije Nieuwenhuizen, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
DNV

DNV -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wim Boone, rol: Deelnemer
Wim Boone, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer bijeenkomst
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alexander Schipperheijn, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer - Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Deelnemer
Hans Meijer, rol: Deelnemer bijeenkomst
John Nieuwmans, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Deventer -

Locatie: Deventer, Grote Kerkhof 1
Tom Nijmeijer, rol: Deelnemer bijeenkomst
Tom Nijmeijer, rol: Deelnemer

Gemeente Haarlem -

Locatie: Haarlem, Grote Markt 2
Marjolein van der Ploeg, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Jos van Wersch, rol: Deelnemer
Jos van Wersch, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer
Wil Kovács, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar -

Locatie: Zevenaar, Raadhuisplein 1
Freek van de Brug, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Engeland 502
Albert Slingerland, rol: Deelnemer bijeenkomst
Albert Slingerland, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marian Bertrums, rol: Deelnemer bijeenkomst

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Deelnemer bijeenkomst
Harry Bijl, rol: Deelnemer bijeenkomst

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Peter van Gerwen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Heijmans NV - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Peter van Gerwen, rol: Deelnemer

Heijmans NV - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Deelnemer
Roel van Noort, rol: Deelnemer bijeenkomst
René Frinks, rol: Deelnemer bijeenkomst
René Frinks, rol: Deelnemer
KPN Consumer Operations

KPN Consumer Operations -

Locatie: Amersfoort, Stationstraat 115
Ivar Heijnen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Ivar Heijnen, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Deelnemer bijeenkomst

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Wikash Jawalapersad, rol: Deelnemer bijeenkomst
Lieuwe Boersma, rol: Deelnemer bijeenkomst
Lieuwe Boersma, rol: Deelnemer

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Desmond du Parand, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Harry Nijland, rol: Deelnemer bijeenkomst
Harry Nijland, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jouke Bokma, rol: Deelnemer bijeenkomst

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Gerben Tornij, rol: Deelnemer

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stantec B.V. -

Locatie: Arnhem, Tivolilaan 205
Petra Mesken, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jaap Wijnker, rol: Deelnemer
Jaap Wijnker, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Jan Koopman, rol: Deelnemer
Jan Koopman, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Sjoerd Loeffen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marco Kock, rol: Deelnemer bijeenkomst
Robbert Ephraïm, rol: Deelnemer bijeenkomst
Sjoerd Loeffen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 12b
Eric Oosterom, rol: Deelnemer
Eric Oosterom, rol: Deelnemer bijeenkomst
Suurenbroek Brandonderzoek en advies

Suurenbroek Brandonderzoek en advies -

Locatie: Enschede, Zuiderspoorstraat 45
Ynso Suurenbroek, rol: Deelnemer bijeenkomst

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Thijs Wessels, rol: Deelnemer
Thijs Wessels, rol: Deelnemer bijeenkomst
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Pedro Kooistra, rol: Deelnemer bijeenkomst
Bart van Paassen, rol: Deelnemer
Bart van Paassen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jurjen Olthoff, rol: Deelnemer bijeenkomst

Visser & Smit Hanab B.V. -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Anna Muilwijk, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Bernardien Tiehatten, rol: Deelnemer
Bernardien Tiehatten, rol: Deelnemer bijeenkomst

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Dingemanse, rol: Deelnemer
Huub Altena, rol: Deelnemer bijeenkomst
Eric Dingemanse, rol: Deelnemer bijeenkomst
Eric Jansen, rol: Deelnemer bijeenkomst