Inzicht in opsporen

Het opsporen van de werkelijke ligging van kabels en leidingen is erg belangrijk voor het bepalen van ondergrondse knelpunten en om schade door graafwerkzaamheden te voorkomen. Er bestaat een breed scala aan sleufloze detectietechnieken, waaronder grondradar, radiodetectie en gyroscopie. Bij de uitvraag door opdrachtgevers en de aanbiedingen door opdrachtnemers is er echter regelmatig sprake van onduidelijkheid over welke detectiemethoden nu bedoeld worden. Met het project ‘Inzicht in opsporen’ streeft het COB ernaar om meer duidelijkheid te realiseren.

Het is belangrijk dat voorafgaand aan een onderzoek de juiste onderzoeksdoelstelling wordt geformuleerd, zodat de best passende detectiemethode kan worden bepaald. Maar hoe kan een opdrachtgever deze doelstelling het beste formuleren? Het COB wil hiervoor graag een hulpmiddel opstellen. Het doel hiervan is niet alleen om de beschikbare mogelijkheden te vergelijken, maar ook om de juiste hulpvragen en kwaliteitseisen in uitvragen te krijgen.

Hieronder vindt u een aantal vragen en opgaven die in het project worden uitgewerkt:

  • Welke (gangbare) detectietechnieken zijn er en wat zijn de voor- en nadelen ervan? Ten minste dienen proefsleuvenonderzoek, aanlansen en -prikken, grondradar, radiodetectie, magnetometrie en gyroscopie te worden beschreven. Het beoogde resultaat is een beknopt overzicht dat opdrachtgevers inzicht verschaft.
  • Welke informatie heeft een opdrachtgever nodig om een goede uitvraag te formuleren en welke informatie heeft een onderzoeksbureau nodig om een goed plan van aanpak te maken?
  • Welke onderzoeksbehoefte (probleemstelling) heeft de opdrachtgever en welke hulpvragen horen daarbij? Bestaat er de wens om knelpunten uit te sluiten, de ligging van een specifiek object aan te tonen of uit te vinden of er ruimte beschikbaar is in de ondergrond?
  • Hoe kan een gewenst kwaliteitsniveau van het onderzoek worden bereikt, zodat onbevredigende resultaten, onbeantwoorde vragen en eventueel herhaalonderzoek kunnen worden voorkomen?
  • Ontwikkeling van een hulpmiddel of tool waarmee opdrachtgevers een goede en volledig dekkende uitvraag kunnen formuleren.