Kennisarenadag 2021

Een driedubbele fysieke (!) samenkomst vond plaats op 27 september 2021 op de KNVB-Campus in Zeist. Vanaf 12 uur vergaderde het algemeen bestuur van Mijn Aansluiting en hield het GPKL een platformoverleg. Daarna volgde een gezamenlijk programma met het COB-platform Kabels en leidingen en drie ronden subsessies. Ruim 100 deelnemers maakte er een complete Kennisarenadag van. Eindelijk weer echt samen!

De bijeenkomsten van het platform Kabels en leidingen kennen een aantal vaste onderdelen; die zeker niet ontbraken op 27 september 2021. Daarnaast kwamen de voorzitters van Mijn Aansluiting en het GPKL en de directeur van het COB op het plenaire podium om de invulling van de Kennisarena toe te lichten. Het kennisprogramma heeft al mooie deliverables opgeleverd, waar uiteraard bij stilgestaan werd: (1) het groeiboek Fabels en feiten, (2) de interactieve kaart met richtlijnen en verordeningen en (3) de prefab-meterkast. Daarnaast kregen aanwezigen het laatste nieuws uit de kabels-en-leidingenwereld en de deelnemende netwerken.

Er is ook een ‘juridisch college’ gegeven, ditmaal in het teken van de CROW500-richtlijn (voorkomen van schade aan kabels en leidingen), waarvan de naleving na 31 december 2021 onder het toezicht van Agentschap Telecom komt te staan. Met een inspecteur van Agentschap Telecom is besproken wat de audits (die nu al plaatsvinden) precies inhouden en hoe de partijen uit de graafketen worden gehouden aan de CROW500.

 

Naast het plenaire deels waren er interactieve subsessies waarin dieper is ingegaan op de nieuwe publicaties en lopende projecten van de Kennisarena.

Subsessies ronde 1, van 15.00 tot 15.30 uur

 • Inventarisatie afstemmingsvormen
  Voor netbeheerders en overheden is het belangrijker dan ooit om plannen zorgvuldig op elkaar af te stemmen. Het besef groeit dat het afzonderlijk uitvoeren van opgaven (energietransitie, vervangingsopgave, etc.) niet past binnen de kaders van beschikbare ruimte, uitvoeringscapaciteit en financiën. De afgelopen jaren zijn er meerdere (lokale) initiatieven ontstaan waarbij partijen plannen uitwisselen en op elkaar afstemmen. Enerzijds is dit wenselijk, anderzijds is het belangrijk om uniformiteit te houden, geleerde lessen uit te wisselen en initiatieven opschaalbaar te maken. Een inventarisatie van bestaande afstemmingsvormen is een eerste stap om uiteindelijk te komen tot een routekaart die integrale afstemming voor heel Nederland bereikbaar maakt.
  Sjoerd Loeffen (Mijn Aansluiting) en Alice Vogel (Stichting De Bouwcampus)
  >> Naar de presentatie (pdf, 1 mb)
 • Groeiboek fabels en feiten
  In het rapport Common ground is naar voren gekomen dat iedereen binnen de keten belemmeringen in wet- en regelgeving ervaart. Hierop heeft het COB-netwerk het groeiboek Fabels en feiten samengesteld waarin veel gehoorde waar- en onwaarheden op een rij zijn gezet. Zijn met het inzichtelijk maken van de wettelijke grondslag van kabels en leidingen de belemmeringen nu weggenomen? Aan de hand van enkele stellingen worden in een open dialoog de (al dan niet) ervaren belemmeringen in het licht van de fabels en feiten besproken, en wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen.
  Laurens van Raaij (COB)
  >> Naar de presentatie (pdf, 962 kb)
 • Hulp bij richtlijnen
  Hoe kunnen we projecten soepeler en voorspelbaarder laten verlopen? De werkgroep van Hulp bij richtlijnen heeft een opzet gemaakt voor een uniforme proceslijn voor het uitwisselen van informatie. In deze subsessie bekijken de deelnemers of er nog aanvullingen of aanpassingen nodig zijn om deze proceslijn verder door te ontwikkelen. De proceslijn zal de voorspelbaarheid en afstemming moeten gaan vergroten. De uitwerking van de proceslijn zal worden voorzien in een vervolgproject.
  Jan Kruithof (COB)
  >> Naar de presentatie (pdf, 1.1 mb)
 • Groeiboek bundelingssystemen
  Sinds het voorjaar 2021 zijn er al behoorlijke stappen gemaakt in het in kaart brengen van de verschillende bundelingstechnieken. Van de klassieke methodes tot klimaatadaptieve constructies. Door de vele gesprekken met stakeholders – en er volgen er nog een aantal – over hun verschillende rollen in de besluitvorming voor het toepassen van bundelingstechnieken, heeft het projectteam inzicht gekregen in de afwegingen die gemaakt worden, de voor- en nadelen bij het toepassen van bundelingstechnieken, risico’s en kosten. Deze inzichten worden gedeeld tijdens de sessie.
  René Frinks (Heijmans) en Frank van Neer (COB)
  >> Naar de presentatie (pdf, 1 mb)

Subsessies ronde 2, van 15.45 tot 16.15 uur

 • Modelverordening GPKL
  De Omgevingswet zorgt voor veel veranderingen. De VNG past ook de modelverordeningen aan, zodat die in het nieuwe stelsel passen. De modelverordening Kabels en leidingen is nu onder revisie in samenwerking met het GPKL. In de workshop is ruimte voor signalen van gemeenten en uit de hele keten. Wat werkt wel en wat niet? Wat zou u helpen, waar hoopt u op en waar vreest u voor in een nieuwe verordening?
  Pieter Saris (gemeente Helmond) en Sanne van der Berg (gemeente Arnhem)
  >> Naar de presentatie (pdf, 623 kb)
 • Samen digitaal
  Wat zou het mooi zijn als alle netbeheerders en gemeenten inzicht hebben in elkaar plannen voor, bijvoorbeeld, de komende vijf à tien jaar. En daarmee nog beter werkzaamheden op elkaar afstemmen. Zouden de energietransitie, maatregelen voor de klimaatadaptatie en de vervangingsopgave niet efficiënter verlopen? In project Samen digitaal wordt onderzocht hoe de uitwisseling van plannen slimmer kan verlopen. Discussieert u mee over de aanpak?
  John Driessen (COB)
 • Inzicht in geldstromen
  De maatschappelijk laagste kosten en een redelijke verdeling van kosten bij reconstructies van kabels en leidingen zijn als onderwerpen aan bod gekomen in het project Consensus in kosten en baten. Die consensus lijkt ingewikkeld te bewerkstelligen zonder een financiële onderlegger waarop de verschillende geldstromen in de keten zijn weergegeven. In deze sessie wordt samen met een cartoonist op een beeldende manier een eerste aanzet gegeven voor zo’n onderlegger, die input kan zijn voor het nieuwe project Inzicht in geldstromen.
  Lot Bakker (Lot of illustrations), Mark de Bruijne (TU Delft) en Jarko van Bloois (COB)
  >> Naar de presentatie (pdf, 1.1 mb)
  >> Illustratie Lot (pdf, 1.3 mb)

Subsessies ronde 3, van 16.30 tot 17.00 uur

 • Samen zonder schade
  Het project Samen zonder schade draait om gedrag en keuzes binnen het zorgvuldig graafproces. Sommige gedragingen leiden uiteindelijk tot meer schades, maar keuzes worden natuurlijk niet gemaakt met dat doel. Maar waarom dan wel? En op welke manier is dat gedrag te beïnvloeden? Aan de hand van een aantal realistische keuzemogelijkheden wordt samen met een gedragswetenschapper naar de mechanismen gekeken die de keuzes beïnvloeden. Hierna kijk je nooit meer op dezelfde manier naar graafschadepreventie!
  Timo Jansen (D&B applied behavioural science) en Jarko van Bloois (COB)
  >> Naar de presentatie (pdf, 711 kb)
 • Ontwerpen met algoritmes
  Algoritmen kunnen de verschillende ontwikkelingen die impact hebben op de ondergrondse kabels en leidingen tot in detail voorspellen. Vanuit deze algoritmen ontstaan scenario’s voor reconstructies of randvoorwaarden die gesteld moeten worden bij nieuwe ontwikkelingen. De kersverse projectleider Arnout van Raaij gaat samen met het netwerk en de koplopers een plan van aanpak formuleren. Denkt u mee?
  Arnout van Raaij (COB)
  >> Naar de presentatie (pdf, 826 kb)
 • Meterruimte van morgen
  De branche heeft behoefte aan een toekomstbestendige meterruimte: er is een kernteam gevormd om de behoeften te inventariseren, concepten en prototypes te ontwikkelen en het actualiseren van voorschriften en normen t.a.v. meterruimtes te initiëren, gelet op ontwikkelingen (gasloos, warmte, locatie koppelpunt). Er zijn inmiddels twee prototypes uitgewerkt (voor zowel nieuwbouw als renovatie); die worden tijdens de sessie gepresenteerd.
  Marco Kock (Mijn Aansluiting)
  >> Naar de presentatie (pdf, 1.5 mb)