Evaluatie Kiltunnel

De eerste fase van de renovatie van de Kiltunnel zal als bouwteam worden uitgevoerd. Deze aanpak stelt speciale eisen aan zowel opdrachtgever en opdrachtnemer. Het COB is gevraagd om al tijdens het bouwteamjaar de lessen vast te leggen en te delen, en met het bouwteam te reflecteren om bij te dragen aan een succesvolle afronding van deze fase.

De Kiltunnel is de derde tunnel in een lange reeks van renovatieprojecten. Eerder zijn de lessen van de renovatie van de Velsertunnel en Maastunnel via het COB gedeeld met het netwerk. Dit is steeds al tijdens de uitvoering gebeurd, zodat het project er ook zelf beter van wordt. Voor de Kiltunnel is een vergelijkbaar traject opgezet voor de bouwteamfase. In minder dan een jaar zal de door de opdrachtgever uitgewerkte aanpak zo worden gedetailleerd dat een definitieve aanneemsom kan worden bepaald (door de opdrachtnemer) en het definitieve uitvoeringscontract kan worden gegund (door de opdrachtgever). Het is de overtuiging van de opdrachtgever dat het inrichten van een bouwteam een cruciale randvoorwaarde is voor het succesvol voorbereiden en uitvoeren van de renovatie. Maar een bouwteam is ook spannend en stelt speciale eisen aan zowel opdrachtgever en opdrachtnemer en de mate waarin hun samenwerkingsstijl bij elkaar past. Een expertteam vanuit het COB zal dit proces ondersteunen en geleerde lessen met het netwerk delen.

De Kiltunnel is op 1 oktober 1977 voor het verkeer geopend. Dat betekent dat de tunnel inmiddels meer dan veertig jaar oud is. Er is groot onderhoud nodig om de Kiltunnel veilig te houden. Aannemerscombinatie sKILs, bestaande uit Dynniq en Mourik Infra, gaat onder meer technische installaties vervangen en herstelwerkzaamheden aan de betonconstructies uitvoeren. (Foto: beeldbank Rijkswaterstaat)