Evaluatie Kiltunnel

Werken in een bouwteam stelt specifieke eisen aan zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Het COB is daarom gevraagd om de tijdens het bouwteamjaar (2021-2022) geleerde lessen uit de renovatie van de Kiltunnel vast te leggen en te delen met het netwerk. 

De bouwteamaanpak is een werkwijze waarbij, op basis van het door het wegschap omschreven gewenste eindresultaat, een zo optimaal mogelijke samenwerking wordt gerealiseerd tussen de kennis en ervaring vanuit het wegschap en de uitvoeringskennis van de aannemer(s).

De Kiltunnel was de derde tunnel in een lange reeks van renovatieprojecten. Eerder zijn geleerde lessen van de renovatie van de Velsertunnel en Maastunnel ook al via het COB gedeeld met het netwerk. Dit is tijdens de uitvoering al gebeurd, zodat het project er zelf ook beter van werd. Voor de Kiltunnel is een vergelijkbaar traject opgezet voor de bouwteamfase.

Na een intensief begin tijdens deze bouwteamfase is het project in de dynamiek van het bouwen terechtgekomen, waardoor de oplevering van de publicatie tijdelijk in de ijskast is gezet. In 2022 is de renovatie van de Kiltunnel afgerond. De rapportage met geleerde lessen van de expertgroep van het COB volgt zodra er consensus is bereikt over de inhoud. 

 

De Kiltunnel is op 1 oktober 1977 voor het verkeer geopend. Er was groot onderhoud nodig om de Kiltunnel veilig te houden. Aannemerscombinatie sKILs heeft onder meer technische installaties vervangen en herstelwerkzaamheden aan de betonconstructies uitgevoerd (foto: beeldbank Rijkswaterstaat).

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Hans Janssens, rol: Lid expertteam
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid
hbl communicatie

hbl communicatie -

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Lid expertteam

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid
Wouter Joosten, rol: Lid
Mourik Infra B.V.

Mourik Infra B.V. -

Locatie: Groot-ammers, Voorstraat 67
Sake Hemstra, rol: Lid

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Voorzitter expertteam