Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT)

Heeft u kennisvragen over tunnelveiligheid? Dan kunt u sinds 2014 terecht bij het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT), hét loket voor bestaande Nederlandse en buitenlandse kennis op het gebied van tunnelveiligheid.

Het KPT deelt op een laagdrempelige en proactieve manier bestaande kennis over tunnelveiligheid met alle personen en organisaties die beroepsmatig met tunnels en tunnelveiligheid bezig zijn. Het KPT is onafhankelijk, werkt op een transparante wijze en is verbindend tussen kennisinstellingen, gebruikers en kennisbronnen.

U kunt via de website of per telefoon of e-mail (zie hiernaast) een vraag indienen bij het KPT. Het team beantwoordt uw vraag met een duidelijk antwoord, of zorgt dat de vraag bij een juiste partij neergelegd wordt, zodat u altijd afdoende antwoord krijgt. De vragen en antwoorden zullen na afhandeling vermeld worden op de website, waardoor ook anderen van deze kennis gebruik kunnen maken.